Annons

”Kalmars nya översiktsplan”

Kommunpolitik i Kalmar
Efter flera års arbete med dialoger, samråd och omarbetningar har en ny översiktsplan äntligen antagits av kommunfullmäktige. Under processen att ta fram den har synpunkter och idéer behandlats och implementerats, vilket har resulterat i betydande förbättringar längs vägen.
Debatt • Publicerad 5 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Kalmaralliansen vill se ett större skyddsavstånd till eventuella vindkraftverk.”
”Kalmaralliansen vill se ett större skyddsavstånd till eventuella vindkraftverk.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

En viktig faktor som har bidragit till dessa förbättringar är alla de aktiva medborgare som protesterat mot de mest bristfälliga förslagen från vänstermajoriteten och remissinstanser som kommit med kloka inlägg. Trots att vi är överens om mycket, finns det viktiga punkter där vi i Kalmaralliansen kommer fram till andra slutsatser än vänstermajoriteten.

Synen på bilen är kanske ett av de tydligaste exemplen. Kalmaralliansen anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för cyklister; men att göra gator smalare och planera för en framtid utan bilar är en felaktig väg att gå. Allt fler människor väljer elbilar, men förutsättningarna för detta i Kalmar är långt ifrån optimala. Vi fortsätter naturligtvis att kämpa för att även elbilar behöver parkeringsplatser – något som inte verkar vara självklart för den andra sidan.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd.
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd.Foto: Mats Holmertz
”Kalmar har inga problem som är olösliga, däremot krävs kunskap om hur man ska göra det och mod att faktiskt genomföra det. Kalmaralliansen har flera gånger framfört att en utredning bör genomföras, särskilt för Norrliden, men inte fått gehör.”
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd
Annons

På samma sätt går att se en skiljelinje mellan Kalmaralliansen och vänstermajoriteten vad gäller byggandet i kommunen. Det har byggts mycket i Kalmar under många år, vilket i grunden är bra. Däremot måste de ansvariga för styrningen ta väl genomtänkta beslut och ha flera aspekter i beaktning – innan det börjar byggas.

Tyvärr har så inte alltid varit fallet, särskilt tydligt är det i Snurrom där det nu får stora konsekvenser för tryggheten i kommunen. I våra yrkanden betonar vi vikten av att fokusera mer på områden som riskerar att bli utanförskapsområden. Vi föreslår att kommunen utreder hur utvecklingen kan vändas, baserat på såväl nationell som internationell forskning.

Kalmar har inga problem som är olösliga, däremot krävs kunskap om hur man ska göra det och mod att faktiskt genomföra det. Kalmaralliansen har flera gånger framfört att en utredning bör genomföras, särskilt för Norrliden, men inte fått gehör. Det är beklagligt och ett stort misstag.

I expanderingen av Kalmar krävs inte bara noggranna konsekvensanalyser av de nya områden som uppkommer utifrån ett trygghets-, integrations-, och säkerhetsperspektiv, utan också utifrån att bevara de grönområden som fortfarande finns kvar. Det är dags att bygga Kalmar med den eftertänksamhet som kommunen förtjänar – även när det gäller grönområdena.

Sist, men absolut inte minst, har vi energifrågan. Kalmaralliansen vill se ett större skyddsavstånd till eventuella vindkraftverk, en lägre gräns för ljudnivåer och att alla prioriterade områden för vindkraft tas bort. Det beror på att dessa faktorer hindrar vår möjlighet att eventuellt använda det kommunala vetot. Vi är också emot symbolpolitiska ställningstaganden om att Kalmar kommun aldrig ska ha kärnkraft.

Det är inte rimligt att tro att Kalmar kommun i närtid kommer bli en plats för kärnkraftsetablering – men det är totalt vansinne att säga nej till framtidens kärnkraft, som vi varken vet innebörden eller utformning av. Det är däremot förståeligt att vänstermajoriteten vars partier monterade ner ett av världens bästa energisystem när de satt i regeringsställning, och nu vill löpa linan ut och visa sitt kärnkraftsmotstånd.

Mer klädsamt hade dock varit att erkänna det enorma misstaget som den föregående regeringen gjorde. Ett misstag som satt stora käppar i hjulet på vad som kan bli lösningen på omställningen: nämligen elektrifieringen.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Christopher Dywik (KD), oppositionsråd

Lotta Wahlmino (L), gruppledare

Kajsa Hedin (M), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons