Annons

”Kalmar ska vara en stad där alla har rätt till ett tryggt hem”

Bostäder
Det är just nu mycket diskussioner om trygghet runt om i landet och även i Kalmar. Diskussionerna handlar ofta om osäkra bostadsområden, våldsdåd och annat som får invånarna att känna sig otrygga.
Debatt • Publicerad 24 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det finns ingen poäng i att bygga eller renovera om det leder till för dyra lägenheter som människor ändå inte har råd med.”
”Det finns ingen poäng i att bygga eller renovera om det leder till för dyra lägenheter som människor ändå inte har råd med.”Foto: HENRIK MONTGOMERY

Allt detta är oerhört viktigt, men det finns en annan aspekt av begreppet trygghet som vi anser att man diskuterar allt för lite. Det handlar om den otrygghet som uppstår när man antingen inte kan hitta ett tryggt hem eller inte längre har råd att bo kvar i det man redan har.

När hyresförhandlingarna om 2024 års hyreshöjningar började, var det många hyresgäster som kände en stor oro. Hyresvärdar, både privata och kommunala allmännyttor, gick ut med tvåsiffriga krav på hyreshöjningar. Kalmar var inget undantag, både Kalmarhem och privata fastighetsägare ville höja hyrorna med 12 procent.

”Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag och utgör en livsviktig grund för ett tryggt liv. Därför är det alla politikers skyldighet att säkerställa att det är så även i praktiken, oavsett vilken bakgrund människor har eller i vilken fas i livet de befinner sig i.”
Gunilla Johansson, ordförande Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation för Kalmarhem.
Annons

En hyreshöjning som skulle drabba Kalmars hyresgäster oerhört hårt och få stora konsekvenser för hela länet. Under de senaste åren har många invånare i Kalmar fått se sin vardagsekonomi bli omkullkastad. Det tuffa ekonomiska läget gör att många lever i en konstant ekonomisk otrygghet och behöver vända och vrida på kronor och ören för att få vardagen att gå ihop.

Fritidsaktiviteter väljs bort, inköp som inte är absolut nödvändiga avstås ifrån och mataffären har blivit en plats som associeras med att ha en klump i magen. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att alla människor har möjlighet att hitta en trygg bostad till en rimlig kostnad.

Det är också viktigare än någonsin att människor ska kunna ha råd att känna sig trygga och ha råd att kunna bo kvar i sina hem. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag och utgör en livsviktig grund för ett tryggt liv. Därför är det alla politikers skyldighet att säkerställa att det är så även i praktiken, oavsett vilken bakgrund människor har eller i vilken fas i livet de befinner sig i.

Att det inte går att hitta en bostad till en rimlig kostnad leder till problem. Unga får svårt att flytta hemifrån, växande familjer får svårt att hitta en större bostad och olyckliga par får svårt att separera. Krav på höga hyreshöjningar skapar en ekonomisk otrygghet.

Förutom att regeringen skulle kunna göra mycket för att underlätta situationen, till exempel införa förmånliga bygglov, finns det också saker som kan göras på kommunal nivå. Kommunala bostadsbolag som Kalmarhem är ett av de viktigaste verktyg som kommunpolitiker har för att påverka tillgången till bostäder.

I dagens tuffa ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att politikerna ger kommunala bostadsbolag tydliga riktlinjer när det gäller både byggande och renovering. De bostäder som byggs måste ha en rimlig hyra, och när lägenheter renoveras ska det ske på ett sätt som gör att människor har råd att bo i dem.

Det finns ingen poäng i att bygga eller renovera om det leder till för dyra lägenheter som människor ändå inte har råd med.

Kalmar behöver en politik som underlättar livet för vanligt folk, en politik som skapar trygghet. Kalmar ska vara en stad där alla har rätt till ett tryggt hem. Det är den enda rätta vägen framåt för stadens bostadspolitik.

Gunilla Johansson, ordförande Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation för Kalmarhem

Anne-Sofie Svensson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsråd för privaten

Inger Borg, regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Annons
Annons
Annons
Annons