Annons

Kalmar län riskerar kortslutas av höga elpriser

Elektriciteten är en avgörande del av vår infrastruktur. Trots braskande tidningsrubriker om vilka som är vinnare och förlorare när elpriserna stiger till oanade höjder så finns det egentligen bara förlorare när en del av Sverige vinner på en annan dels bekostnad. Eller: Sveriges små och medelstora företag behöver varandra, och de behöver ledande politiker som tar ansvar för hela landet.
Debatt • Publicerad 2 december 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Näringslivets omställning får inte stoppas på grund av otillräcklig elförsörjning”, skriver debattören.
”Näringslivets omställning får inte stoppas på grund av otillräcklig elförsörjning”, skriver debattören.Foto: Barzan Dello

Politiska beslut kring energiförsörjningen, exempelvis rörande kärnkraften, har kraftigt rubbat systemets stabilitet. Sedan tio år är Sverige indelat i fyra elområden, från norr till söder. Elen produceras huvudsakligen i norr, men störst efterfrågan finns söderut. Bristande kapacitet att överföra elen gör att vi blir sårbara såväl för dyra och tillfälliga lösningar som för elavbrott. Områdena ska ge incitament att starta elproduktion där priset är högt, men fungerar inte.

”Klimathotet är vår tids stora utmaning, och utan el har vi få fungerande svar. Sveriges småföretag kan och vill bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle men de skenande priserna på el riskerar att stå i vägen.”
Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län

Vi ser i stället hur elpriset har skjutit i höjden och företagen måste nu räkna med att det är tio gånger dyrare el i södra än i norra Sverige. Svenska Kraftnäts pågående översyn av elområdena är välkommen, men den får inte användas som en politisk ursäkt att inte rätta till de systemets fel och brister. De skilda världar som nyckfulla politiska beslut och bristen på långsiktig planering inneburit påverkar företagens lönsamhet, investeringar och sysselsättning. Det bygger också upp ohållbara inhemska konkurrenshinder.

Annons

Klimathotet är vår tids stora utmaning, och utan el har vi få fungerande svar. Sveriges småföretag kan och vill bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle men de skenande priserna på el riskerar att stå i vägen. Dessa åtgärder bör vidtas:

• Påskynda elnätsbyggnationen. Förenkla och förkorta handläggningstider och tillståndsprocesser. I dag är ledtiderna från start till färdig infrastruktur onödigt långa, samtidigt som själva byggtiden är cirka 10 procent av den totala tiden.

• Lika villkor för all fossilfri elproduktion. För att Sverige ska ha en robust, planerbar och klimatneutral elproduktion bör alla fossilfria energislag bevaras och utvecklas, kärnkraften inkluderat.

• Jämna ut spelplanen på marknaden för fossilfri elproduktion. Systemet med elcertifikatssystem som nu fasas ut har inneburit kostnader för leverantörerna, som betalas av konsumenten via elräkningen. Fler för konsumenterna kostnadsökande subventioner av icke-planerbar elproduktion bör undvikas, exempelvis för vindkraften.

Näringslivets omställning får inte stoppas på grund av otillräcklig elförsörjning. Vi behöver utbyggd kapacitet av elnäten men också en politisk färdplan för hur elförsörjningen kan säkras utifrån att all fossilfri elproduktion får finnas på lika villkor.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons