Annons

”Kalmar kommun bygger bort sig själva”

Kommunpolitik i Kalmar
”När detaljplanen för det nya industriområdet vid Snurrom antogs under hösten 2017 så hade kommunen inte löst frågan med en tillfartsväg till industriområdet.”
Debatt • Publicerad 1 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att bygga Kalmars nya simhall vid Snurrom är ett helt felaktigt beslut. Dagens debattör förklarar varför han röstade nej till detaljplanen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.
Att bygga Kalmars nya simhall vid Snurrom är ett helt felaktigt beslut. Dagens debattör förklarar varför han röstade nej till detaljplanen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.Foto: Anders Johansson

I beslutet om detaljplanen angav man istället att under byggnadstiden skulle Prästkragevägen användas provisoriskt som tillfartsväg och att en ny verksamhetsväg (industriväg) skulle tas fram i kommande detaljplan, det vill säga i detaljplanen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

Moderaterna och Liberalerna skrev till och med en protokollsanteckning vid beslutet 2017 att man ansåg lösningen med Prästkragevägen var olycklig då det är en bostadsgata och att vägfrågan skulle prioriteras i planutskottet. Just nu färdigställs också cirka 450 nya lägenheter utmed Prästkragevägen, utöver de lägenheter som redan finns i området. Något som dessutom kommer utöka det parkeringskaos som redan råder i området och på Prästkragevägen.

Thoralf Alfsson
Thoralf AlfssonFoto: Mats Holmertz
”Moderaterna och Liberalerna hade dessutom uppenbarligen fullständigt glömt bort sitt eget ställningstagande från 2017, då de ej hade något att säga om Prästkragevägen.”
Thoralf Alfsson
Annons

Idag har Modigs färdigställt sin industrianläggning och Norden bygger för fullt på sin jätteanläggning. En utveckling som givetvis är mycket positiv för Kalmar. Lika positivt är dock inte att den politiska majoriteten fullständigt struntat i sina löften från 2017. När den nya detaljplanen för simhall och friskvårdsanläggning presenterades så fanns inte ett enda ord i handlingarna om en ny verksamhetsväg till industriområdet.

Eftersom jag var ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden under åren 2014-2018 så vet jag att olika väglösningar diskuterades. Bland annat en femte avfart från Snurromrondellen med en väg som sedan skulle gå parallellt med påfarten till E22:an ned till industriområdet. I den nya detaljplanen nämns inte längre detta alternativ, utan det verkar snarare som att placeringen av simhall och friskvårdsanläggningens utsträckning omöjliggör en sådan vägsträckning.

Vid debatten i Kalmar kommunfullmäktige den 27 januari fick jag dock inga svar från den politiska majoriteten om verksamhetsvägen. Johan Persson valde att vara knäpp tyst. Moderaterna och Liberalerna hade dessutom uppenbarligen fullständigt glömt bort sitt eget ställningstagande från 2017, då de ej hade något att säga om Prästkragevägen.

Beslutet innebär att en lösning med en ny verksamhetsväg för industriområdet ligger många år framåt i tiden och att Kalmar kommun håller på att bygga bort sig själva. Dessutom anser jag att placeringen av en ny simhall och friskvårdsanläggning vid Snurrom är fullständigt felplacerad. Den borde placerats centralt vid Tallhagen/Brofästet, något jag argumenterade för och röstade för när beslutet om placering togs i september 2016. Jag röstade därför nej till detaljplanen för en ny simhall och friskvårdsanläggning.

Thoralf Alfsson

Annons
Annons
Annons
Annons