Annons

”Kalmar behöver nya P-riktlinjer”

”Kalmar kommun samlade 2015 alla sina sakkunniga för att ta fram ett underlag för en reviderad parkeringsnorm.”
Debatt • Publicerad 12 februari 2020 • Uppdaterad 17 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kalmar kommuns regler för parkeringsplatser fungerar inte i praktiken. P-kaoset i Snurrom är enligt dagens debattör bara ett exempel på hur en felaktig planering slår i verkligheten.
Kalmar kommuns regler för parkeringsplatser fungerar inte i praktiken. P-kaoset i Snurrom är enligt dagens debattör bara ett exempel på hur en felaktig planering slår i verkligheten.Foto: Mats Holmertz

Det utmynnade i ett beslut i kommunfullmäktige 2016 om nya riktlinjer för parkeringar. Med facit i hand så kan jag konstatera att den är ett totalt misslyckande. Parkeringssituationen i det nya bostadsområdet Snurrom är snarast att likna vid en parkeringskatastrof. Vad var det som gick fel?

Parkeringsnormen består i huvudsak av två faktorer. Grundtalet för parkeringsbehovet fås av bostadens storlek och geografiska placering men sedan ingår även en reduktionsmöjlighet beroende på alltför optimistiska bedömningar från kommunen. Jag har granskat två avtal med fastighetsägare vid kvarteren Tranbäret och Björnbäret i Snurrom.

Thoralf Alfsson
Thoralf AlfssonFoto: Mats Holmertz
”Parkeringsnormen har uppenbarligen tillrättalagts för att locka fastighetsbolag att bygga bostäder men samtidigt inte behöva ta fullt ansvar för parkeringsbehovet.”
Thoralf Alfsson, Kalmar
Annons

I praktiken innebär avtalen att endast var fjärde innehavare av en enrumslägenhet får ha en bil och för en tvårumslägenhet får bara varannan inneha en bil. Inte ens familjen i en trerumslägenhet kan inneha en bil till varje lägenhet, om man vill ha en parkeringsplats. I kvarteren Björnbäret och Tranbäret byggs just nu cirka 450 lägenheter och enligt det upprättade avtalet om parkeringsplatser, enligt kommunens parkeringsnorm behöver fastighetsbolaget endast anlägga 218 parkeringsplatser.

Av dessa skall cirka 20 parkeringsplatser reserveras för besökare. Kvar blir alltså cirka 200 parkeringsplatser för de boende. Det vill säga ca 0,44 parkeringsplats per lägenhet. Om man därtill lägger till hur Kalmar kommun utformar gatubredden i detaljplanerna, där bostadsgator är så smala att det inte går att parkera ens på ena sidan av gatan för att det skall återstå så mycket körbana att två bilar kan mötas så ökar givetvis parkeringskaoset.

I Snurrom har kommunen löst det genom att införa parkeringsförbud på vissa gator. Effekten blir givetvis ökad parkeringskaos och frustration hos de boende i området. Samma problem kommer uppstå i alla nya bostadsområden där riktlinjerna för parkeringar används.

Parkeringsnormen har uppenbarligen tillrättalagts för att locka fastighetsbolag att bygga bostäder men samtidigt inte behöva ta fullt ansvar för parkeringsbehovet. Kostnadseffektivt för fastighetsbolagen men en katastrof för hyresgästerna som har en eller flera bilar. Situationen kommer inte bli bättre i Snurrom när lägenheterna i kvarteren Tranbäret och Björnbäret blir färdigställda.

Kalmar kommun måste snarast revidera riktlinjerna för parkeringar. Grundtalen måste höjas och möjligheten till att reducera parkeringsplatser för fastighetsbolagen måste begränsas.

Thoralf Alfsson, Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons