Annons

"Investera i barnmorskorna”

Internationella Barnmorskedagen
Den 5 maj firar barnmorskor världen över Internationella barnmorskedagen under temat: Investera i Barnmorskor. Vi hör ofta att det råder brist på barnmorskor. Satsningar med utbildningstjänster görs för att utbilda fler
Debatt • Publicerad 4 maj 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi behöver öka grundbemanningen för att skapa en hanterbar arbetsmiljö och kunna bedriva säker vård dygnets alla timmar.”
”Vi behöver öka grundbemanningen för att skapa en hanterbar arbetsmiljö och kunna bedriva säker vård dygnets alla timmar.”Foto: Privat

Barnmorskebristen är ett faktum, men det är inte är hela sanningen i vårt och många andra län. I en debattartikel, publicerad oktober 2020 i Barometern, skriven av barnmorskan Sofia Ingvarsson, presenterades en undersökning utförd av Barnmorskeförbundets lokalförening i Kalmar län. Undersökningen syftade till att synliggöra problemet med att barnmorskor flyr yrket samt att komma med förslag på åtgärder. Anledningarna till varför barnmorskor valde att lämna yrket var direkt kopplade till arbetsmiljö och arbetsvillkor.

En stor anledning var att det inte fanns något utrymme för individanpassade arbetstider, bristande lyhördhet från ledningen inför individens ändrade behov, vilka kan uppstå i livets cykler. Att alternera dag, kväll och natt var det arbetsschema som gällde på kliniken, vilket vi vet genom forskning, är hälsofarligt. En annan betydande anledning var otillräcklig löneutveckling. Problematiken med att barnmorskor flyr yrket är dessvärre inte unikt i region Kalmar, vi ser det i hela Sverige.

Marie G Sörensson, Leg. barnmorska och styrelseordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län.
Marie G Sörensson, Leg. barnmorska och styrelseordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län.Foto: Privat
”Vi behöver öka grundbemanningen för att skapa en hanterbar arbetsmiljö och kunna bedriva säker vård dygnets alla timmar. Vi behöver kunna introducera de nyutbildade barnmorskorna till en trygg start på yrkeslivet samt kunna handleda barnmorskestudenter och skapa en lärande miljö.”
Marie G Sörensson, Leg. barnmorska och styrelseordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län.
Annons

Trenden fortgår tyvärr, sedan undersökningen gjordes har ytterligare tolv barnmorskor slutat, och det är bara på kvinnokliniken i Kalmar. Av dessa tolv är inte naturliga pensionsavgångar medräknade. Bland de avgående ser vi allt från juniora nyutexaminerade till seniora barnmorskor. Flera av dessa barnmorskor har valt att arbeta som sjuksköterskor istället med en annan huvudman som arbetsgivare. Där en lägre utbildningsnivå krävs men trots det fått ett ordentligt lönelyft.

Barnmorskorna som valt att lämna yrket berättar vidare att de inte kan stå för den vården som bedrivs. I takt med att arbetsbelastningen blivit tyngre, och bemanningen inte ökats upp, har den trygga kvalitativa vård man vill ge blivit lidande. Det vi kan konstatera är att utbildade barnmorskor finns, men de har fått nog. De behöver bli lyssnade på, deras kompetens och erfarenhet är ytterst värdefull.

Anastasia Haidar Leg. barnmorska och styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län
Anastasia Haidar Leg. barnmorska och styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar länFoto: Privat
”Vi känner stor oro och frustration inför framtiden. Med ett ökat antal födslar, ett större patientflöde och fler interventioner såsom tidigare igångsättningar, vilket planeras, befarar vi ytterligare arbetsbelastning”
Anastasia Haidar Leg. barnmorska och styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län

Barnmorskans arbete är unikt, vi möter kvinnor under hela deras livscykel, från den unga skolflickan till den åldrande kvinnan. Vi möter kvinnor och män, barn, ungdomar och vuxna i vårt arbete med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och nyföddhetsperioden. Vårt arbete skapar förutsättningar för fysisk såväl som psykisk hälsa hos kvinnor, barn och hela familjer. Mycket av vårt arbete är preventivt och har stor betydelse för folkhälsan i Sverige samt gynnar samhället rent samhällsekonomiskt.

Vi känner stor oro och frustration inför framtiden. Med ett ökat antal födslar, ett större patientflöde och fler interventioner såsom tidigare igångsättningar, vilket planeras, befarar vi ytterligare arbetsbelastning. Och det genom hela vårdkedjan med mödrahälsovård, specialistvård och förlossningsvård. I Kalmar har vi månadsvis flera olösta arbetspass vilka majoriteten löses genom övertidsarbete av befintlig personal, tanken på sommaren är högst oroväckande.

I somras hade kvinnokliniken i Kalmar åtta barnmorskor från bemanningsföretag där några av dem arbetade kvar under hösten. Bemanningsbarnmorskor som ordinarie personal får introducera och stötta och som dessutom lyfter högre lön. I år är det oklart hur många som behövs, troligen fler. I Västervik på kvinnokliniken arbetar bemanningsbarnmorskor året runt sen flera år tillbaka. Även inom mödrahälsovården i norra delen av länet löser bemanningsbarnmorskor bristen. Kostnaden för bemanningspersonal i Region Kalmar är stor.

Årets tema på internationella barnmorskedagen: Investera i barnmorskor, är således högaktuellt.

Barnmorskeförbundets lokalförening i Kalmar län vill se att vår arbetsgivare; Region Kalmar län, förses med en långsiktig plan från politiker med syfte att behålla barnmorskor i yrket. Vi vill även se omedelbara insatser för att stoppa den negativa spiral som vi rapporterat om gång på gång och som pågår just i denna stund. Att så många barnmorskor valt att sluta på kort tid innebär en ovärderlig förlust av yrkeserfarenhet och kompetens som verksamheten går miste om.

Vi behöver öka grundbemanningen för att skapa en hanterbar arbetsmiljö och kunna bedriva säker vård dygnets alla timmar. Vi behöver kunna introducera de nyutbildade barnmorskorna till en trygg start på yrkeslivet samt kunna handleda barnmorskestudenter och skapa en lärande miljö.

Barnmorskeyrket är ett hantverk som kräver tid, lyhördhet och närvaro. Även om vården har utvecklats och vi också besitter god kunskap om medicinteknisk utrustning, så går hantverket aldrig ur tiden. Den informationen vi barnmorskor får genom våra händer och kliniska blick finns ingen teknik som kan ersätta. Barnmorskeyrket är ett fantastiskt yrke likväl som det kan vara otroligt svårt och krävande. Vi barnmorskor är stresståliga, vi tar snabba livsavgörande beslut. Vårt yrke kräver mod och styrka. Tålamod och empati. Social, liksom en gedigen kunskapsmässig kompetens.

Barnmorskeyrket ÄR fantastiskt men inte till vilket pris som helst, vi kräver en plan och en löneutveckling som speglar det ansvarsfulla och självständiga arbete vi faktiskt gör.

Annons

Marie G Sörensson, Leg. barnmorska och styrelseordförande Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län.

Anastasia Haidar, Leg. barnmorska och styrelseledamot Barnmorskeförbundets lokalförening Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons