Annons

"Ingen partipolitik i Svenska kyrkan”

Kyrkovalet
Det är kyrkoval 19 september och totalt 11 grupper ställer upp i valet till stiftsfullmäktige i Växjö stift. Av dessa är sex politiska partigrupper, nämligen S, C, KD, MP, SD och V. Övriga fem är partipolitiskt obundna nomineringsgrupper.
Debatt • Publicerad 2 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är närheten och tillgängligheten för alla som är Svenska kyrkans storhet.”
"Det är närheten och tillgängligheten för alla som är Svenska kyrkans storhet.”Foto: Arkivbild

Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka år 2000. Kyrkan blev ett fristående trossamfund, men trots detta anser sex politiska partier att kyrkans beslutande organ är ett lämpligt partipolitiskt forum. Att dela tro och andlig gemenskap ska inte förutsätta partibok, anser vi tre kandidater för Borgerligt alternativ.

Borgerligt alternativ är en kyrklig nomineringsgrupp med tydliga allmänborgerliga värderingar som främst har bäring på kyrkans styrning, organisation och ekonomi. Våra åsikter vilar på egen värdegrund utan partipolitiska kopplingar.

Annons

Ska kyrkan i framtiden vara en bred folkkyrka som överbryggar skillnader snarare än intar politiska positioner, behöver Svenska kyrkan fokusera på sina grundläggande uppgifter: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det är närheten och tillgängligheten för alla som är Svenska kyrkans storhet. Därför är det viktigt hur vårt gemensamma arv och kyrkans framtid förvaltas och utvecklas.

Därför handlar Borgerligt alternativs kärnbudskap i kyrkovalet 2021 om att fortsätta att kämpa för en folk(ligare)kyrka som satsar på församlingarna och gudstjänstlivet för att motverka byråkrati och centralisering, som satsar på barn och unga genom dop och konfirmation, som satsar på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa och som satsar på kyrkomusik och kulturarv genom välkomnande öppna kyrkor.

För detta söker vi, kandidater för Borgerligt alternativ, ditt förtroende i kommande kyrkoval.

Svante Erlandsson, kandidat till stiftsfullmäktige, Kalmar län

Bert-Åke Näslund, kandidat till stiftsfullmäktige, Jönköpings län

Agneta Nordlund, kandidat till stiftsfullmäktige, Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons