Annons

”Inför avgift för språktolk!”

Sjukvård
Idag får en person som bott tio eller tjugo år i Sverige utan att lära sig svenska, alla sina kostnader för tolk i samband med sjukvårdsbesök betalda av övriga skattebetalare. Här i Kalmar län kostar detta skattebetalarna 12-13 miljoner årligen.
Debatt • Publicerad 7 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En avgift för språktolkning är då både rättvis och nyttig: den tjänar också som morot att snabbare lära sig svenska.”
”En avgift för språktolkning är då både rättvis och nyttig: den tjänar också som morot att snabbare lära sig svenska.”Foto: Karin Tengby / Röda Korset / TT

Det här tycker det S-ledda styret i Region Kalmar län, med Angelica Katsanidou i spetsen, är helt okej. Det tycker inte vi Sverigedemokrater. Vi har nu i åratal drivit på för att införa en egenavgift för språktolkning för den som bott i Sverige i två år eller längre.

Det vi kräver är inte att servicen med språktolk ska försvinna. Det vi kräver är att man efter två år i Sverige i första hand får stå för sina tolkkostnader själv. Men Socialdemokraterna och deras olika stödpartier genom åren har gång på gång sagt nej. De anser att man ska få sina tolkkostnader betalda hur länge som helst, oavsett hur länge man bott i Sverige utan att lära sig svenska.

Annons

Det finns dock nu utsikter att det sunda förnuftet åter kommer att råda, både nationellt och här i Kalmar län: i Tidöavtalet med regeringspartierna har vi Sverigedemokrater drivit igenom att rätten att få kostnader för språktolk betalda av skattebetalarna, ska begränsas. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Det är den enskilde i första hand som ska betala för tolktjänster.

Dessutom har det i dagarna nu hänt, att Region Blekinge, där vi Sverigedemokrater ingår i styret, beslutat att utarbeta ett system med egenavgift vid språktolkning vid icke-akut vård. Regionens tolkkostnader ska med det här systemet täckas, i de fall inte annan ersättning för tolkningen utgår. Avgiften för språktolk ska tas ut om man bott i Sverige längre än två år.

Undantagna ska vara de fem nationella språken. Telefon- och videotolkning ska alltid användas i största möjliga utsträckning.

Med hänvisning till Blekinge, lägger vi Sverigedemokrater här i Kalmar län nu därför, åter igen, en motion om att införa avgift vid språktolkning. För oss är det en självklarhet att det ska finnas krav på alla medborgare och på alla som vill bli svenska medborgare, innan man kräver sin rätt: vill man bo och verka i Sverige, förväntas man göra allt man kan för att lära sig landets språk.

En avgift för språktolkning är då både rättvis och nyttig: den tjänar också som morot att snabbare lära sig svenska. Kan man genomföra detta i Blekinge, så kan man givetvis genomföra det även här i Kalmar län och över hela Sverige.

Frågan om avgift för språktolk är ett av många exempel, där vi Sverigedemokrater leder vägen mot ett bättre och rättvisare samhälle. Vinden har nu, till slut, efter alldeles för lång tid, börjat vända. Vi driver de andra partierna framför oss i fråga efter fråga, bort från flum och kravlöshet, bort från en fullständigt ansvarslös integrationspolitik.

Det kommer att ta lång tid och vara många hinder på vägen dit. Det kommer att ske under skrik och protester från dem som bär ansvaret för den tidigare förda politiken. Men ingen kommer att kunna hejda vägen tillbaka till sunt förnuft och ansvar.

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Bo Karlsson (SD), regionstyrelsen

Petra Gustafsson, regionstyrelsen

Annons

Claus Zaar, regionstyrelsen

Michael Erlandsson, regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons