Annons

"Hur vill vi utveckla centrala Emmaboda”

Kommunpolitik i Emmaboda
Livsmiljön är en central del av hur vi uppfattar vår kommun, och säger en del om oss som bor här, och hur vi vill att utomstående ska uppfatta oss.
Debatt • Publicerad 1 maj 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Genom att arkitektoniskt anknyta till tidigare bebyggelse kan vi bevara Emmabodas särprägel samtidigt som vi tillsammans utvecklar centrum.”
"Genom att arkitektoniskt anknyta till tidigare bebyggelse kan vi bevara Emmabodas särprägel samtidigt som vi tillsammans utvecklar centrum.”Foto: Peter Lejon

Sveriges arkitekturpolitiska program, Politik för gestaltad livsmiljö, handlar om hur vi med arkitektur, form och design kan förändra samhället och möta samhällsutmaningar.

Vi har nu en unik möjlighet att tillsammans skapa en sammanhängande centrumbild som är attraktiv och välkomnande. För detta behövs ett helhetsgrepp där våra behov av skolor, gemensamma samlingspunkter och bostäder vägs samman. Det är viktigt att bebyggelse och miljö tar vara på tradition och historia, samtidigt som arkitekturen får utvecklas.

Annons

Neikters magasins vara eller icke vara är i sammanhanget en mindre fråga.

Vi Moderater vill initiera en debatt om hur vi ska utforma Emmaboda centrum, där helheten i stället för enskildheter är i fokus. Kommunens tjänstepersoner har tagit fram ett exempel på hur den södra delen av centrum skulle kunna gestaltas.

Utgångspunkten för vår vision är kommunfullmäktiges mål om 11 000 invånare år 2032. Just nu finns en stor efterfrågan på bostäder, både i centrala Emmaboda och på landsbygden i vår kommun. Pendlingsmöjligheterna är goda och med en digital infrastruktur med fiber är det också för många möjligt att jobba hemma.

Både på norra och södra sidan järnvägen finns plats för bostäder. En utveckling av utemiljön mellan fastigheterna ICA, COOP och ”bankhuset” ökar förutsättningarna för ett levande centrum med ökad trygghet. Den nya centrumkärnan ska innehålla ett tilltalande utbud för alla, och vara en mötesplats.

En ny gymnasieskola, med sammanhållna och funktionella lokaler, med ett större utbud av nationella program, skulle också bidra till Emmabodas attraktionskraft. En lämplig plats för gymnasieskolan kan vara södra stationsområdet. Genom att arkitektoniskt anknyta till tidigare bebyggelse kan vi bevara Emmabodas särprägel samtidigt som vi tillsammans utvecklar centrum.

När det planerade blåljushuset står färdigt, kommer Järnvägsgatan inte längre att vara utryckningsväg för räddningstjänst och ambulans. Det ger nya möjligheter till utformningen av stationsområdet på norra sidan järnvägen.

Det är också viktigt att vi kan ge våra ungdomar möjligheter att utforma sin fritid och kunna samlas, samtidigt som vi skapar platser där alla generationer kan mötas.

Utvecklingen av centrum måste ske i samarbete mellan intressenter och i demokratisk ordning. Vi Moderater vill med detta sätta fart på processen för att utveckla Emmaboda för framtiden. En attraktiv livsmiljö gynnar alla som bor här och lockar andra att flytta till kommunen.

Emma Åhlander Hansson och Günter Villman, Moderaterna i Emmaboda.

Annons
Annons
Annons
Annons