Annons

”Hur löser vi vår framtida miljö-, klimat- och energipolitik?”

Energipolitik
Tidöpartierna vill behålla och bygga ut kärnkraften, i stort sett ta bort vindkraften, ta bort lönsamheten i solkraften.
Debatt • Publicerad 8 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Den framtida miljön, och vårt klimat är ju inte en fråga som bara berör oss, utan är i högsta grad en fråga för våra barn och barnbarn.”
”Den framtida miljön, och vårt klimat är ju inte en fråga som bara berör oss, utan är i högsta grad en fråga för våra barn och barnbarn.”

Man har tagit bort bidraget för elbilar, så att nyleveransen helt har upphört, och man kommer att lägga skatt på gasbilar.

Man tar bort reduktionsplikten på bränsle, utan att priset sänks med de utlovade 10 kronor/liter.

Annons

Kort sagt man ”skiter i miljön”.

Hur man tänker (om man gör det), övergår mitt förstånd. Den framtida miljön, och vårt klimat är ju inte en fråga som bara berör oss, utan är i högsta grad en fråga för våra barn och barnbarn. Man måste föra en bra energipolitik om våra framtida generationer skall få uppleva en fin planet att leva på.

Vad är då en bra energipolitik. Ja, inte är det den nuvarande regeringens. Jag tänker redovisa min som jag tycker skulle vara självklar för alla inblandade (företag såväl som för privatpersonen).

1. Behåll nuvarande kärnkraft tills övrig elkraft är utbyggd, men nyproducera inte. Utbyggnadstakten blir längre än för vind- och solkraft.

2. Ge incitament till utbyggnad av vindkraft. Ge kompensation till alla privatpersoner som kommer att finnas inom en radie av 10 gånger höjden av ett kraftverk. Ge skatteunderlaget till berörda kommuner.

3. Ta bort den skatt som är tänkt att påföras för både befintliga och kommande solcellsinstallationer.

4. Se över reduktionsplikten för bränsle, så att man återför en del av den inblandning som tagits bort. Naturligtvis utan att höja priset (minska skatteuttaget istället). Ta fram en tidsplan för hel återställning.

5. När gasbilar var uppe på tapeten under 70-80 talet byggdes det upp ett stort antal gasmackar i Sverige. När det sålts ganska många gasbilar, så beslöt dåvarande regering att stödet för bilarna skulle tas bort. Exakt samma sak har nu hänt med elbilarna. Försäljningen av nya bilar är noll efter borttagandet av stödet. Nu tycker man att det är dåligt av produktionsföretagen av gasbilar att inte vilja satsa på att bygga personbilar med gasdrift (på lastbilssidan och på båttrafiken är man positiv). Jag förstår det mycket svaga intresset. Man kan inte satsa när regering och riksdag inte kan garantera en långsiktighet i politiska beslut. Tänk om!

6. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut elnätet, så att det bättre täcker behovet av el.

7. Se över och förhandla om hur export- och importen av el skall ske i framtiden.

Annons

8. Vara rädd om den gasproduktion som sker i Sverige, så vi inte lättvindigt exporterar den till andra länder, och sedan får köpa in gas till betydligt högre priser, dessutom annan typ av gas.

Lars Bergman

Annons
Annons
Annons
Annons