Annons

”Hossmoån en outnyttjad resurs”

Kommunpolitik i Kalmar
”Vid en vandring efter Hossmoån kan man konstatera att biotopåtgärder gjorts. Lek och uppväxtområden på en sträcka av 450 meter. Utmärkt.”
Debatt • Publicerad 26 oktober 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Var ambitionen bara att visa upp 450 meter av en å som är flera mil lång? Är detta att bedriva fiskevårdsåtgärder?”
"Var ambitionen bara att visa upp 450 meter av en å som är flera mil lång? Är detta att bedriva fiskevårdsåtgärder?”Foto: Lindah Tisjö

Vid Källängen beskrivs hur man återställt livsmiljöer för djur och växtliv. Ironiskt nog står denna skylt med logotypen från Kalmar Kommun, Vattenrådet med flera vid Kölby damm. Denna damm är en skamfläck och skräckexempel.

Var ambitionen bara att visa upp 450 meter av en å som är flera mil lång? Är detta att bedriva fiskevårdsåtgärder? Dammen har ett så kallat omlöp. Troligtvis det mest ineffektiva som någonsin gjorts. Skulle en och annan fisk hitta upp genom omlöpet kommer de troligtvis på våren under återvandringen till havet följa huvudströmmen/Kungsådran och hackas till småbitar i turbinen. Detta gäller främst smolten( öringens avkommor) och ålen.

”Hossmoån är en fin liten pärla som har potential att bli en leverantör av vandrande fisk som havsöring, sik och ål.”
Anders Elfström
Annons

Jag har tidigare år med egna ögon sett förvirrade fiskar simma runt i dammen och inte hittat ut då omlöpets vattenintag legat över dammens yta. Dessa fiskar förblir instängda och överlever inte. Kallas inte detta för djurplågeri? Öringen är dessutom en återlekande fisk och kan komma tillbaka till sina födelseplatser under flera år. Det känns verkligen bortkastat.

Kan man även få till en fungerande fiskväg vid Kranklösa skulle fisken med nästan obetydliga åtgärder kunna simma upp till Nybro. Vilka möjligheter för fastighetsägare och fiskerättsinnehavare!

Hossmoån är en fin liten pärla som har potential att bli en leverantör av vandrande fisk som havsöring ,sik och ål. Vårfisket är vida känt och med fungerande fiskevägar kan säsongen bli längre och stammen kan bli livskraftig. Detta gynnar alla kring ån. Inte bara fiskar. Runt om i Sverige har man insett att dessa dammar är både olönsamma, omoderna och inte bidrar med några mängder energi.

Företagsamma kommuner ser intäkter i form av fiskekort, boende, restaurangbesök med mera. Är det inte bättre att riva ut dem, eller i vart fall se till att fungerande fiskvägar finns? Är det inte dags efter alla år av misskötsel? I närheten finns ett föredöme vid Karlshammar i Emån så det går om man vill!

I Barometern kan man läsa att majoriteten i Kalmar kommun vill satsa på sportfiske.

Då bör ni titta på Klippan i Skåne. Där har kommunen köpt ut tre vattenkraftverk, rivit dem, biotopvårdat och omedelbart ser man lax och öring som leker vid de tidigare stängda områdena.

Dessutom kan de rödlistade ålen simma fritt ner till havet och inte som tidigare bli fiskfärs i någon turbin. Heder åt Klippans kommun. De har verkligen förstått vikten av fiskvårdande åtgärder och biologisk mångfald.

Ett svar från berörda vore tacksamt!

Anders Elfström

Annons
Annons
Annons
Annons