Annons

”Högerns kalhyggen är dyrare än levande skogar”

Replik i debatt om klimatpolitik. Tidigare inlägg 8 maj.
Miljöpartiet driver på för ett långsiktigt hållbart skogsbruk inom naturens gränser. Vi måste börja med att påtala det höga tonläget i Carl-Wiktor Svenssons (KD) artikel. Han kallar oss och/eller vår politik tre gånger för kommunistisk.
Debatt • Publicerad 16 maj 2024 • Uppdaterad 16 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Skogen förser oss med så många nyttor – kolinlagring, vattenrening, syreproduktion, pollinering - men då krävs fungerande ekosystem.”
”Skogen förser oss med så många nyttor – kolinlagring, vattenrening, syreproduktion, pollinering - men då krävs fungerande ekosystem.”Foto: Janerik Henriksson/TT

Två gånger skriver han att vår politik är ”ett hot mot samhället”. Han skriver att Miljöpartiet ”saknar all heder” och att vi ”smutskastar” svenskt skogsbruk. Vi kommer att bemöta Carl-Wiktor Svensson så sakligt vi kan. Men först vill vi säga: det höga tonläget är ovärdigt. Hur ska ett sunt politiskt samtal kunna ske under dessa former?

Det hårda politiska klimatet med en ökande polarisering är ett demokratiproblem. Hot, våld och trakasserier har ökat och drabbar politiker från samtliga partier. Hälften av Miljöpartiets politiker upplevde hot och trakasserier under valet 2022.

Annons

Carl-Wiktor Svensson skriver att våra förslag om fler naturreservat ”osar planekonomi”. Med den logiken blir alla som förespråkar skydd av natur kommunister. Gäller samma logik om man föreslår att bygga en väg eller kraftledning på privat mark?

Dagens skogsbruk har alltför länge varit inriktad på maximerad produktion av råvara, på bekostnad av naturskydd. Forskare håller med oss om att dagens svenska skogsbruk inte är hållbart. Miljöpartiet, miljörörelsen och olika forskare och experter vill därför skydda äldre skogar och öka andelen skonsamma brukningsmetoder.

FN:s klimatpanel IPCC säger att vi måste skapa motståndskraftiga skogar som är bättre rustade för klimatförändringarna. Skogen förser oss med så många nyttor – kolinlagring, vattenrening, syreproduktion, pollinering - men då krävs fungerande ekosystem. Idag bedöms 80 procent av våra ekosystem vara i dåligt skick.

I Sverige bedrivs kalhyggesbruk på cirka 97 procent av den brukade skogsmarken, vilket är den huvudsakliga anledningen till att är närmare 2 500 arter här är rödlistade. Andelen hyggesfria metoder behöver öka – särskilt på statliga Sveaskogs marker. Skogsstyrelsen har uppdraget att utvärdera hur dessa metoder kan öka. Ekonomiskt kan hyggesfritt skogsbruk vara mer lönsamt för många skogsägare – det är snarare storbolagen som bromsar.

Sverige når inte miljömålen för ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Trots detta lyckas KD skriva en artikel om skogspolitik utan att nämna miljö eller klimat en enda gång.

Martin Arvidsson (MP) kommunfullmäktige Kalmar

Amie Ringberg (MP) kommunfullmäktige Torsås

Jessica Rydell (MP) EP-kandidat

Annika Carlsson Wistedt (MP) kommunfullmäktige Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons