Annons

”Högerns angrepp på arbetarrörelsen”

Kommunpolitik i Emmaboda
Högerns angrepp på arbetarrörelsen, särskilt mot institutioner som till exempel Folkets hus i Emmaboda, utgör ett allvarligt hot mot demokratin och arbetarklassens välmående
Debatt • Publicerad 15 maj 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Genom att attackera dessa symboler för gemenskap och solidaritet försöker högern inte bara försvaga arbetarrörelsen, utan även på sikt underminera demokratins grundvalar.”
”Genom att attackera dessa symboler för gemenskap och solidaritet försöker högern inte bara försvaga arbetarrörelsen, utan även på sikt underminera demokratins grundvalar.”Foto: Peter Lejon

Genom att attackera dessa symboler för gemenskap och solidaritet försöker högern inte bara försvaga arbetarrörelsen, utan även på sikt underminera demokratins grundvalar.

Timbros, Moderaternas och Sverigedemokraternas planer med kommandohöjderna avslöjar deras avsikt att kontrollera folkbildningen och fackföreningsrörelsen för att forma opinionen enligt deras egen agenda. Det är ett cyniskt försök att ta bort makten från arbetarna och koncentrera den i händerna på ett elitistiskt fåtal.  Kommandohöjderna är en term som används för att beskriva högerns ambition att ta kontroll över strategiska positioner inom samhället, inklusive folkbildning och fackföreningsrörelsen.

Annons

Jämfört med Centerpartiet, som har djupa rötter i folkrörelsen och bygdegårdarna, blir kontrasten skarp. Centerpartiet har traditionellt värnat om lokala gemenskaper och deras självbestämmande. Medan högern nu strävar efter att centralisera makten och marginalisera folkrörelsens inflytande, Centerpartiet borde veta bättre och värna folkrörelsen där de har sina rötter.

Folkets Hus spelar en avgörande roll i det demokratiska samhället oavsett politisk färg. Dessa platser är inte bara symboler för arbetarrörelsens historia och kamp, utan också centrum för demokratisk diskussion, kultur och gemenskap för alla i samhället. Att försvara Folkets Hus är att försvara själva kärnan i vår demokrati och säkerställa att röster från alla samhällsskikt kan höras och respekteras. Det är dags att stå enade mot högerns attack och värna om dessa viktiga institutioner för en starkare och mer inkluderande framtid för alla.

Sammanfattningsvis är högerns attack mot arbetarrörelsen och Folkets Hus en förfärlig demonstration av deras avsaknad av respekt för arbetarklassen och dess institutioner. Det är en attack mot demokratin själv och kräver en enad och kraftfull motståndsrörelse för att försvara arbetarnas rättigheter och värna om våra gemensamma platser för organisering och solidaritet.

Som en öppen demokratisk mötesplats spelar folket hus i Emmaboda en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje, föreningsliv och möten tillgängliga för människor i Emmaboda kommun. Folkets Hus är partipolitiskt och religiöst obundna och deras verksamhet bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Jarkko Pekkala, ordförande Socialdemokraterna Emmaboda

Annons
Annons
Annons
Annons