Annons

"Hedersrelaterat våld och förtryck behöver eget fokusområde”

Hedersrelaterat våld
”I en artikel i tidningen Barometern den 8 december kunde vi läsa om mötet i kommunstyrelsen som behandlade kommunens nya strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.”
Debatt • Publicerad 10 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Skamkulturen, som vi kallar hedersrelaterat våld och förtryck, utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck och kännetecknas att det ofta kan handla om flera förövare.”
"Skamkulturen, som vi kallar hedersrelaterat våld och förtryck, utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck och kännetecknas att det ofta kan handla om flera förövare.”Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debattviljan var stor i ärendet och oppositionen ville lyfta in hedersrelaterat våld som ett eget fokusområde. Kristdemokratiska kvinnoförbundet stödjer förslaget men vill gärna komplettera hedersrelaterat våld med ”och förtryck”. Skamkulturen, som vi kallar hedersrelaterat våld och förtryck, utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck och kännetecknas att det ofta kan handla om flera förövare.

I regel är det grövsta våldet planerat och att både kvinnor och män kan utsättas.Hedersrelaterat våld och förtryck handlar många gånger om våld och hot som begränsar unga personers handlingsutrymme eller rätten att själv välja partner. Den som utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen förlorar sin heder. Kristdemokratiska kvinnoförbundet anser vikten att ta in hedersrelaterat våld och förtryck som ett eget fokusområde.

Annons

Forskningen visar att kunskapsläget kring hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på pojkar och unga män är fortsatt bristfällig. Därför är det viktigt att öka kunskapen blaand annat i skolan som har en central roll för att bedriva våldsförebyggande arbete. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är inte jämbördig med hedersrelaterat våld och förtryck som kräver helt andra insatser.

Vi tycker det är bra och viktigt med den nya strategin som är framtagen men hoppas att majoriteten ta till sig förslaget att lyfta in hedersrelaterat våld och förtryck som ett eget fokusområde när beslutet ska tas på kommunfullmäktige den 19 december.

Margreth Johansson, ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons