Annons

”Har SPF:s seniorer i Lindsdal ett osunt inflytande över Kalmar kommun?”

En  dag i februari håller SPF:s seniorer i årsmöte i Förlösa Folkets hus. Ett flertal bilar står felaktigt parkerade på gräs och grusytor intill den närliggande lekplatsen. Parkeringsvakt  utfärdar ett 20-tal parkeringsböter.
Debatt • Publicerad 29 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”En kort promenad på 200 meter kan för seniorerna bara vara uppfriskande, i annat fall finns handikapptillstånd att söka.”
”En kort promenad på 200 meter kan för seniorerna bara vara uppfriskande, i annat fall finns handikapptillstånd att söka.”Foto: Jonatan Bergöö

Seniorerna blir jätteupprörda då de ”lovats” överseende med parkeringsmissar av kommunen. De hade dessutom parkerat som de brukar! De protesterar. Kommunen tyckte inte att parkeringsvakten gjort något fel men makulerade ändå böterna. Någon på kommunen, oklart vem, hade ju ”lovat” seniorerna överseende med parkeringsförseelser.

Området vid Folkets hus i Förlösa har stads eller bykaraktär i form av villaområde och får väl därmed klassas som tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område får bilar inte stannas eller parkera på allmän plats som utgör terräng. Gräs och grus vid sidan av vägen är terräng. Men det gäller tydligen inte för seniorerna i Lindsdal.

”Jag kan väl tycka att det är tvärt om - att de vuxna kan gå en bit men att det kan vara bra för de närboende och besökare i Folkets hus att ha mindre barn inom räckhåll. Utan lekplats och grönyta blir Folkets hus mindre attraktivt för andra besökare än seniorerna.”
Tord Andersson, senior och medborgare i Kalmar kommun.
Annons

På kommuns hemsida finns följande information:

# alla bestridande av parkeringsanmärkningar ska gå via polisen.

# kommunen kan svara på frågor angående felparkeringsanmärkning men kan inte göra rättelser i ärendet.

# att kommunen måste följa nationell trafikordning och heller inte kan göra egna tolkningar av denna.

Bryter inte kommunen mot detta när de ”lovar” SPF:s seniorer i Lindsdal att ha överseende med parkeringsöverträdelser och dessutom makulerar parkeringsböter?

Eller har vi en ny praxis i Kalmar kommun?

Nu har kommunen beslutat att riva lekplatsen vid Förlösa Folkets hus och öka trafiken in i bostadsområdet. Folkets hus och SPF i Lindsdal vill ha lekplatsen till parkering. Återigen prioriterar kommunen seniorerna i Lindsdal framför barn och boende i området. Argumenten är framförallt att det är för långt att gå för seniorerna till den gamla skroten i Förlösa som först var föreslagen som ny parkeringsplats. En promenad på max 200 meter.

Kommunen motiverar beslutet med att Folkets hus besökare fick parkeringsböter när de parkerade där de brukar och att det är enklare för barnen att gå en bit bort än för de äldre.

Jag kan väl tycka att det är tvärt om - att de vuxna kan gå en bit men att det kan vara bra för de närboende och besökare i Folkets hus att ha mindre barn inom räckhåll. Utan lekplats och grönyta blir Folkets hus mindre attraktivt för andra besökare än seniorerna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom att personer 65 år och äldre utövar pulshöjande aktivitet i minst 150-300 minuter per vecka. En kort promenad på 200 meter kan för seniorerna bara vara uppfriskande, i annat fall finns handikapptillstånd att söka.

Annons

Kommunen menar också att en parkeringsplats på lekplatsen är planenlig och att det inte finns mandat att säga nej till Folkets hus bygglov. Det är nog en tolkningsfråga som inte alla läser ut på samma sätt.

Gällande detaljplan är från 1969. I beskrivningen för detaljplanen står att Folkets hus område har ökats för att bättre skapa möjligheter för att ordna parkeringsfrågan.

Det kan tolkas som att Folkets hus dåvarande område utökades redan då den 55 år gamla detaljplanen blev gällande. Det var för bättre parkeringsmöjligheter i dåtiden, inte för 55 år senare.

Genomförandeplanen för en detaljplan är dessutom tänkt att normalt vara mellan 5-15 år. I beskrivningen står också att Folketshusområdet och området där lekplatsen ligger endast får användas till församlings och föreningslokal och därmed samhörigt ändamål.

Grönområdet med tillhörande lekplats kan också beskrivas som samhörigt ändamål. Jag anser att det visst fanns mandat att säga nej till bygglovet med parkeringsplats på lekplatsen.

Tord Andersson, senior och medborgare i Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons