Annons

"Gymnasieutbildning avgörande för att få jobb”

Utbildning
”Sverige är på väg in i lågkonjunktur och konkurrensen om jobben hårdnar. Att gå ut gymnasiet är det i särklass viktigaste rådet till den ungdom som är på väg att ta klivet ut på arbetsmarknaden.”
Debatt • Publicerad 9 februari 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Arbetsförmedlingen kan göra mycket men inte ge en arbetssökande gymnasiekompetens.”
”Arbetsförmedlingen kan göra mycket men inte ge en arbetssökande gymnasiekompetens.”Foto: Mats Holmertz

Gymnasieantagningen är öppen och fler än hundratusen niondeklassare landet över har nu möjlighet att välja gymnasium och inriktning. Det är ett viktigt, för att inte säga avgörande, val för den enskilde ungdomens framtid på arbetsmarknaden.

Statistiken visar att allt fler går klart gymnasiet men bland gruppen arbetslösa går utvecklingen åt motsatt håll. Under de senaste tio åren har antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ökat från 87 000 till 117 000 personer. I Kalmar län saknar nästan 40 procent av de som är arbetslösa en fullständig gymnasieexamen. Bland långtidsarbetslösa, alltså de personer som varit arbetslösa ett år eller längre, är trenden ännu tydligare.

”Så hur ska man då tänka kring valet av inriktning? Bästa tipset är att välja med både hjärta och hjärna. På många håll i landet råder brist på personal inom vården och det finns goda möjligheter till jobb framöver för dig som vill bli exempelvis sjuksköterska eller barnmorska.”
Kalle Östergren, arbetsförmedlingschef Kalmar.
Annons

Att plugga klart är det i särklass viktigaste rådet till alla ungdomar som är på väg att ta klivet ut på arbetsmarknaden. En fullföljd gymnasieutbildning är nämligen den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på svensk arbetsmarknad. Bland de yrken där jobbmöjligheterna bedöms bli stora framöver krävs nästan alltid att man har en gymnasieutbildning i bagaget.

Så hur ska man då tänka kring valet av inriktning? Bästa tipset är att välja med både hjärta och hjärna. På många håll i landet råder brist på personal inom vården och det finns goda möjligheter till jobb framöver för dig som vill bli exempelvis sjuksköterska eller barnmorska. Det kommer också behövas många kockar, lärare, elektriker, snickare, IT-specialister och civilingenjörer, enligt våra prognoser över den framtida arbetsmarknaden.

Vill du ha jobb snabbt efter avslutad utbildning är ofta yrkesprogrammen ett bra val. Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet är några exempel där möjligheterna till jobb ser goda ut.

Snart går vi in i en lågkonjunktur vilket innebär att konkurrensen om jobben hårdnar. Samtidigt råder det stort brist på arbetskraft. Men många arbetsgivare upplever att man har svårt att rekrytera den kompetens man behöver.

Här har Arbetsförmedlingen ett viktigt uppdrag: att matcha arbetssökande till de lediga jobb som finns. Ett uppdrag som blir svårare när gapet ökar mellan den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och den kompetens som arbetssökande har.

Arbetsförmedlingen jobbar varje dag för att överbrygga det här gapet. Det handlar om att rusta och förstärka de sökandes kompetens, men också att ge stöd till arbetsgivare som vågar satsa på dem som kanske gått utan arbete en längre tid.

Arbetsförmedlingen kan göra mycket men inte ge en arbetssökande gymnasiekompetens.

Studenten innebär för många att de tar sina första steg ut i arbetslivet. Det klivet blir så mycket mindre och enklare för dem som har ett slutbetyg i handen.

Kalle Östergren, arbetsförmedlingschef Kalmar

Charlotte Humling, regionchef Öst Arbetsförmedlingen

Annons
Annons
Annons
Annons