Annons

”Gör det lättare att bygga hyresrätter i Kalmar”

Kommunpolitik i Kalmar
I Kalmars nya översiktsplan planeras det för att det ska finnas 95 000 kommuninvånare år 2050. Det är ett antagande som baseras på att kommunen ska växa med i snitt 800 invånare och ha ett byggande med 500 nya bostäder per år.
Debatt • Publicerad 23 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För femte kvartalet i rad har bostadsproduktion försvagats och besvärligast är det för nyproduktionen av hyresrätter.”
”För femte kvartalet i rad har bostadsproduktion försvagats och besvärligast är det för nyproduktionen av hyresrätter.”Foto: Emma Hasselgren

Men de gångna årens höga bostadsproduktion är ingen naturlag som man bara kan räkna med. För närvarande har bostadsbyggandet nästintill kollapsat. Inflation, höga räntekostnader och skenande energipriser har lett till den största minskningen av bostadsbyggandet sedan 1990-talet. För femte kvartalet i rad har bostadsproduktion försvagats och besvärligast är det för nyproduktionen av hyresrätter.

Ska Kalmar kommun fortsätta att växa krävs det en vändning av den ekonomiska konjunkturen men också ett gynnsammare företagsklimat för att investera i hyresfastigheter. Här kan kommunen och de lokalt folkvalda påverka mer än vad de själva kanske tror. Hur en kommun agerar eller inte agerar har en stor betydelse. På följande tre områden kan kommunen göra skillnad för att underlätta bostadsbyggandet:

Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län.
Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län.Foto: Jorge Gelati.
”Nu behöver kommunen befästa den positionen och ta nästa steg. Fastighetsägarna uppmanar Kalmar kommun att anta utmaningen att halvera sina ledtider och skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande genom att besluta om mer flexibla detaljplaner.”
Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län.
Annons

Fortsätt korta ledtiderna i detalj- och planprocesserna. I hela kommun-Sverige har ledtiderna för nya bostadsprojekt vuxit. Idag tar det i snitt fem år från att en planprocess inleds till att första spadtag kan tas. Långa handläggningstider resulterar i att kostnaderna blir högre och att det byggs färre hyresrätter. Kalmar kommun vann 2023 årets Nationella Ledtidsindex i kategorin medelstora kommuner som Fastighetsägarna och Byggföretagen ligger bakom.

Nu behöver kommunen befästa den positionen och ta nästa steg. Fastighetsägarna uppmanar Kalmar kommun att anta utmaningen att halvera sina ledtider och skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande genom att besluta om mer flexibla detaljplaner.

Håll ner taxorna och avgifterna. Totalkostnaden för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp steg år 2023 dubbelt så mycket som inflationen. Här i Kalmar har elnätsavgifterna på tio år höjts med 82 procent – från 61 öre till 110 öre/kwh. Kalmarbornas elnätsavgifter har därmed höjts näst mest i Sverige. Dessvärre ser utvecklingen ut att fortsätta under 2024 med höjd VA-taxa och fjärrvärmetaxan med 12 procent. Detta drabbar både hyresgäster och fastighetsägare som vill bygga nytt. Fastighetsägarna uppmanar politikerna att ställa krav på effektivitet och skälighet i de olika monopolverksamheternas prissättning.

Tillgången på planlagd mark för bostäder måste fortsätta att öka. Ska Kalmar växa får företag som vill investera aldrig hindras av brist på mark eller orimligt höga markkostnader. Accelererade markpriser är idag en betydande orsak till de dyrare produktionskostnaderna för hyresrätter. Fastighetsägarna uppmanar Kalmar kommun att se över de kommunala avgifterna och att avstå från att ställa kommunala särkrav på tekniska egenskaper i exploaterings- och markanvisningsavtal som ökar kostnaderna.

Tvärniten i bostadsbyggande kräver nytänkande. Lokalt går det att fatta beslut som är viktiga för att vända utvecklingen så att det återigen byggs fler bostäder i Kalmar. Fastighetsägarna tror på Kalmar och vill bidra till att kommunen fortsätter att vara växande och attraktiv.

Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons