Annons

"Gör det enklare för unga lantbrukare att överta och etablera sig”

Jordbruk
Mörbylånga kommun är en lantbrukstät kommun och produktionen av livsmedel samt dess förädling sysselsätter alltjämt en stor del av invånarna både i den egna kommunen som i övriga länet.
Debatt • Publicerad 6 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"För att fler unga ska våga ta steget att ta över en befintlig produktion, eller starta egen lantbruksverksamhet, behöver vi förenkla processen.”
"För att fler unga ska våga ta steget att ta över en befintlig produktion, eller starta egen lantbruksverksamhet, behöver vi förenkla processen.”Foto: Johan Nilsson/TT

Lantbrukskåren är likt många andra branscher, hårt utsatt av yttre påverkan som medför ökade kostnader. Senast i ordningen kom höjningen av arbetsgivaravgiften för unga från och med den första april, något som drabbar företagare inte minst inom lantbruksnäringen. Vår svenska lantbrukarkår är dessutom i stort behov av föryngring genom generationsväxling.

För att fler unga ska våga ta steget att ta över en befintlig produktion, eller starta egen lantbruksverksamhet, behöver vi förenkla processen.

Annons

Sedan pandemins start och senare kriget i Ukraina, har svensk livsmedelsproduktion höjt sin status och klassas som samhällsviktig. För att vi ska kunna öka självförsörjningsgraden och samtidigt vara konkurrenskraftiga med vår livsmedelsproduktion krävs förenklande och stöttande åtgärder.

Anna-Kajsa Arnesson (C)
Anna-Kajsa Arnesson (C)Foto: David Winberg
”Hela Öland är präglat av bönderna som genom sitt arbete året om format, förändrat och anpassat sig till landskapets förändring under årtusenden. Vi vill att det ska vara fortsatt möjligt, lönsamt och attraktivt för generationer framöver av nya, unga öländska bönder.”
Anna-Kajsa Arnesson (C)

Centerpartiets föreslår att:

# Se till så att det finns och behålls etableringsstöd/startstöd för unga som vill starta eller överta företag inom gröna näringarna. Centerpartiet driver med sin vårbudgetmotion möjligheten att utöka befintlig budget hos länsstyrelserna för startstöd till unga lantbrukare med totalt 50 miljoner kronor (2023–2027). Nuvarande budget är otillräcklig för att kompensera de stigande kostnader som drabbat svenskt lantbruk, inklusive ökade räntekostnader.

# Startstödspengarna brukar vara efterfrågade hos länsstyrelserna och riktar sig till lantbrukare som är 40 år eller yngre och som startar eller tar över ett lantbruksföretag. Som mest kan startstödet uppgå till 300 000 kronor. Med en utökad startstödsbudget vågar och väljer förhoppningsvis fler unga att ta klivet att bli lantbrukare.

# Återställ den sänkta arbetsgivaravgiften för unga - Alla lantbruksföretag med unga anställda i ålder 19–23 år behöver från och med den första april betala full arbetsgivaravgift. Det är en skattechockhöjning på närmare 12 procentenheter; från 19,7 procent till 31,4 procent. För ett lantbruksföretag som har en ung människa anställd med 25 000 kr i lön, innebär det nästan 3 000 kr i ökade kostnader varje månad! Totalt ökar lantbruksnäringens kostnader med 50-60 miljoner kronor per år, med denna förändring från nu styrande regering.

# Förenkla ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal. De administrativa trösklarna för att genomföra ägarskiften brukar ofta lyftas fram som ett hinder för föryngring. Att förenkla detta är något som regeringen har aviserat bland annat i Tidöavtalet, men ännu har inga initiativ tagits.

Hela Öland är präglat av bönderna som genom sitt arbete året om format, förändrat och anpassat sig till landskapets förändring under årtusenden. Vi vill att det ska vara fortsatt möjligt, lönsamt och attraktivt för generationer framöver av nya, unga öländska bönder. Att fortsätta producera den helt livsnödvändiga maten, varje dag året om.

Anna-Kajsa Arnesson, gruppledare

Malin Svedlund, ordförande Centerkvinnorna södra Öland.

Centerpartiet i Mörbylånga

Annons
Annons
Annons
Annons