Annons

”Goda framtidsutsikter för studenter”

Studier
Just nu går tusentals unga vuxna i och omkring Kalmar och funderar på sin framtid. Ska de välja en universitetsutbildning i höst och vilken utbildning ska de i så fall satsa på? Ska de plugga på Linnéuniversitetet eller flytta på sig?
Debatt • Publicerad 23 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi kan också se att behoven är stora inom totalförsvaret och för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vården och skolan.”
”Vi kan också se att behoven är stora inom totalförsvaret och för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vården och skolan.”Foto: Simon Karlsson

Arbetsmarknadsläget talar för att det är rätt tid för den som har viljan och intresset att skaffa sig en utbildning. En högskoleutbildning ökar chanserna att få ett intressant och utvecklande arbete med goda arbetsvillkor och minskar risken att bli arbetslös. Det har historien visat oss.

Det är viktigt att du som är i valet och kvalet låter ditt intresse styra och att hjärtat får vara med i studievalet. Men det är lika viktigt för dig att ta reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Målet måste vara att du och så många som möjligt ska hitta vägen till drömyrket.

Göran Arrius, ordförande Saco.
Göran Arrius, ordförande Saco.Foto: Maja Suslin/TT
”Exempel på yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är officer, bibliotekarie, arbetsterapeut och präst. För arkitekter hälsovetare och beteendevetare blir det däremot lite tuffare. För dessa yrkesgrupper bedömer vi att det kommer att vara hård konkurrens om jobben efter examen.”
Göran Arrius, ordförande Saco
Annons

Vi har inför årets höstantagning till universitet och högskolor tittat på arbetsmarknaden fem år framåt då de flesta är färdiga med sin utbildning. Våra prognoser kan vara ett stöd för dig som ska välja utbildning. De visar att en högskoleutbildning är en mycket bra grund att stå på och utvecklas vidare ifrån.

Avgörande för hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas är vilka satsningar som kommer att genomföras de närmaste åren för att klara de stora utmaningarna som exempelvis klimatomställningen. Vi kan också se att behoven är stora inom totalförsvaret och för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vården och skolan. Så bäst framtidsutsikter har de som väljer en utbildning inom vård, skola och omsorg, alternativt ett yrke inom teknik, IT eller naturvetenskap.

Exempel på yrkesgrupper som kommer att ha lätt att få jobb efter examen är officer, bibliotekarie, arbetsterapeut och präst. För arkitekter hälsovetare och beteendevetare blir det däremot lite tuffare. För dessa yrkesgrupper bedömer vi att det kommer att vara hård konkurrens om jobben efter examen.

Oavsett arbetsmarknadsutsikterna är det viktigt att du som student ställer krav på en utbildning som ger dig en god grund för arbetsmarknaden. Det handlar om att rikta krav mot dem som bestämmer både lokalt och nationellt. Så här ser Sacos viktigaste krav ut kopplat till den högre utbildningen:

# All utbildning ska hålla hög kvalitet. De aviserade försämringarna i utbildningsstandarden med ännu färre föreläsningar och begränsad kontakt med lärare måste med kraft avvisas. Om Sverige ska vara ett kunskapsland i framkant, måste all utbildning hålla hög kvalitet.

# Akademikers kunskaper och kompetens måste synliggöras, värderas och belönas i samhället. Utbildning är en investering som är lönsam för samhället men inte alltid för individen. Det duger inte.

# Studenter förtjänar goda villkor under utbildningstiden. Det handlar om stärkt studenthälsa, att garantera en rimlig tillgång till studentbostäder så att det blir möjligt att flytta till studieorten efter antagning och att studiestödet ska vara tillräckligt för att kunna studera på heltid och inte tvingas jobba mer än plugga.

Med en akademisk utbildning i bagaget och en vilja att fortsätta utvecklas genom livet är du väl rustad för en föränderlig och spännande framtid. Men en högskoleutbildning är en stor investering, både i tid och pengar. Därför är det viktigt att din utbildningsinvestering leder till ett spännande jobb, bra lön eller det som är viktigast för just dig.

Göran Arrius, ordförande Saco

Titus Fridell, ordförande Saco studentråd

Annons
Annons
Annons
Annons