Annons

”Ge fler arbetslösa i Kalmar län en insats”

Arbetslöshet
”Trots en ökande arbetslöshet har alltför många företag i Kalmar län svårt att hitta personal med rätt kompetens. Nu måste Arbetsförmedlingen ge fler arbetssökande tillgång till aktiva insatser som verkligen ökar chanserna till jobb.”
Debatt • Publicerad 25 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att fler arbetssökande skulle få en aktiv insats var också en av drivkrafterna bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen.”
”Att fler arbetssökande skulle få en aktiv insats var också en av drivkrafterna bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen.”Foto: Johan Nilsson/TT

Svensk ekonomi är i ett tufft läge. Lågkonjunkturen biter sig fast och den redan höga arbetslösheten börjar nu stiga. Paradoxalt nog lider många företag alltjämt av brist på kompetens, de hittar inte rätt personer att anställa. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har nära åtta av tio företag i Kalmar län svårt att rekrytera – var tionde rekrytering misslyckas.

Detta sker alltså samtidigt som allt fler blir arbetslösa. Med en arbetslöshet på 8,5 procent ligger Sverige tillsammans med Spanien och Grekland i botten av den europeiska statistiken. I Kalmar län är situationen allvarlig och arbetslösheten i länet uppgick i februari till 6,5 procent. Och tyvärr tyder det mesta på att det kommer att bli värre innan konjunkturen vänder till det bättre.

Annons

Kombinationen hög arbetslöshet och kompetensbrist är effekten av bristande matchning. För att utbud och efterfrågan av arbetskraft ska mötas mer effektivt och fler arbetssökande ska bli anställningsbara krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Att fler arbetssökande skulle få en aktiv insats var också en av drivkrafterna bakom reformeringen av Arbetsförmedlingen. Såväl insatsen Rusta och matcha som arbetsmarknadsutbildningar, korta utbildningar riktade mot bristyrken, har visat sig ovärderliga för många arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Med tanke på hur dessa aktiva insatser ökar chanserna att få ett jobb är det beklämmande att så få får ta del av dem. I februari fick 5 av 10 arbetssökande i Kalmar län någon form av insats överhuvudtaget, bara var sjunde fick ta del av matchningstjänsten Rusta och Matcha och försvinnande få – drygt tre procent – fick chansen att delta i en arbetsmarknadsutbildning.

Verktygen för att få fler i arbete och samtidigt lösa företagens brist på kompetens finns alltså till stor del redan på plats. Och pengar tycks inte heller vara det stora bekymret för Arbetsförmedlingen. I fjol betalade myndigheten tillbaka omkring en miljard kronor som skulle ha gått till platser för arbetssökande i exempelvis Rusta och matcha. En miljard kronor som därmed inte hjälpte någon arbetssökande in på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens agerande är helt orimligt och dysfunktionellt. De medel som regeringen skjuter till måste användas till avsedda ändamål. Att hjälpa arbetssökande till jobb genom aktiva insatser som Rusta och matcha eller arbetsmarknadsutbildningar är alltid angeläget, men ännu mer så när ekonomin kärvar och arbetslösheten ökar. Dessutom, företagens kompetensförsörjning kan inte vänta. Sverige kan inte vänta.

Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega

Jonas Jegers, näringspolitisk expert, Almega

Anna Paulsson, regionchef Syd, Almega

Annons
Annons
Annons
Annons