Annons

Friskvård - en viktig samhällsbesparing

Friskvård
Publicerad 7 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Att det är bra att röra på sig vet de allra flesta, men faktum är att det är en underdrift av stora mått. Skillnader i fysisk aktivitet avgör hur länge vi lever och hur pass friska eller sjuka vi blir.

Det finns även mycket omfattande forskning kring riskreduktion för enskilda diagnosområden, som tydligt visar vari stora potentiella samhällsbesparingar ligger. För den politiker som menar allvar med att korta vårdköerna är det både nödvändigt och fullt möjligt att minska andelen svenskar som är i behov av sjukvård varje år. Men för att lyckas behövs ett folkhälsopolitiskt paradigmskifte.

Annons

I Kalmar är 42 procent av kvinnorna och 52 procent av männen överviktiga. 42 procent av kvinnorna och 28 procent av männen har besvär med ängslan, oro eller ångest. I genomsnitt tar kalmariterna ut 27 ohälsodagar per person varje år. Ohälsa kostar samhället stora summor, och mycket skulle kunna bekämpas om fler gick från en stillasittande till en aktiv livsstil.

Norska Helsedirektoratet har gjort beräkningar på den potentiella välfärdsbesparingen i det fall samtliga inaktiva och delvis aktiva norrmän blir aktiva. Slutsatsen är att en befolkning som lever i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet skulle innebära en välfärdsbesparing motsvarande 239 miljarder norska kronor årligen. Om modellen appliceras på Sverige landar den potentiella svenska samhällsbesparingen på nära 418 miljarder kronor om året.

Den som rör sig otillräckligt löper avsevärt högre risk för dödlighet, kroniska sjukdomar och hög sjukdomsbörda. Den samhällsförändring som innebär att vi rör oss mindre betyder också att fler människor kommer att drabbas av mycket allvarliga sjukdomar, som hade kunnat undvikas med något så enkelt som en måttlig dos fysisk aktivitet.

Men det är inte helt enkelt att förändra sina vanor. För att en livsstilsförändring ska lyckas är ett personligt stöd helt avgörande, enligt hälsoekonomen Stefan Lundström.

Friskvårdsföretagen har tre reformförslag för att öka incitamenten och möjligheterna för människor att leva ett mer aktivt liv.

# Inför en skattereduktion, likt det som idag finns för hushållsnära tjänster, även för friskvård

# Den som får Fysisk aktivitet på Recept ska ha rätt att träffa en personlig tränare för instruktioner, schemaläggning och uppföljning

# Komplettera skolidrotten med pulsträning

Forskningen inom fysisk aktivitet och hälsa har under de senaste åren gjort stora framsteg och visar hur vi med en ökad aktivitetsnivå i befolkningen kan spara stora resurser och stort personligt lidande samtidigt som vården avlastas. Sverige behöver en ny folkhälsopolitik.

Mats Sunebäck, ordförande Almega Friskvårdsföretagen.

Annons
Annons
Annons
Annons