Annons

"Frihet åt förortens kvinnor”

Jämställdhet
”På många håll i Sverige har kvinnors och barns rättigheter satts på undantag. Vi kan aldrig acceptera att flickor och kvinnors rättigheter mäts efter olika måttstock beroende på var de bor eller var de eller deras föräldrar kommer ifrån. I Sverige ska jämställdheten gälla alla.”
Debatt • Publicerad 5 februari 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Arbetsförmedlingen, socialtjänst och Försäkringskassan måste få ett tydligt uppdrag att inte diskriminera kvinnor i etableringsprocessen .”
"Arbetsförmedlingen, socialtjänst och Försäkringskassan måste få ett tydligt uppdrag att inte diskriminera kvinnor i etableringsprocessen .”Foto: Lina Malers/TT

Liberaler har gått i bräschen för kvinnors rättigheter i flera hundra år. Vi har kämpat för kvinnors rätt att göra sin röst hörd, för kvinnors rätt att tjäna egna pengar och att få besluta över sin egen kropp. Idag, flera decennier senare, exkluderas en stor grupp kvinnor från de friheter som många av oss tar för givna.

Uppemot 240 000 barn och unga i Sverige lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Situationen är ohållbar, särskilt i landets utsatta områden. Många kvinnor saknar utbildning och arbete och har dåliga kunskaper i svenska. Basala friheter undanhålls av förtryckande könsnormer som närs av moralpoliser och extremister.

Annons

Situationen är ohållbar. Något behöver hända nu. För att säkerställa att jämställdheten i Sverige gäller alla vill Liberalerna se

Trygga boendemiljöer

Vi kan aldrig acceptera att det finns stadsdelar där kvinnors rörelsefrihet kringskärs. Vi behöver fler poliser och socialtjänsten måste få större möjligheter att agera för unga på väg in i kriminalitet. Vi föreslår ett riktat stöd till förortens feministiska krafter och hårda krav för att bidrag aldrig ska gå till organisationer som motarbetar demokrati och jämställdhet.

Ordentliga krafttag för att stoppa hedersförtrycket

Tack vare Liberalerna har det skett historiskt stora insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, men vi är inte nöjda. Vi vill bland annat se särskilda polisenheter för hedersbrott och att hedersproblematik ingår i grundutbildningen för åklagare. Vi vill se ett välbehövt nationellt kompetenslyft för alla som möter barn och unga i sin profession.

Fler utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden

Utrikes födda kvinnor står längst från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen, socialtjänst och Försäkringskassan måste få ett tydligt uppdrag att inte diskriminera kvinnor i etableringsprocessen och satsningar måste göras för att fler ska lära sig svenska. Pappamånader, denna centrala liberala jämställdhetsreform, måste gälla även nyanlända.

Vi kan aldrig acceptera att det finns kvinnor och flickor i vårt land som inte får åtnjuta sina mänskliga fri-och rättigheter. Nu måste det vara slut på kulturrelativism och undermålig politik. I Sverige ska jämställdheten gälla alla. Allt annat är ett svek.

Johanna Wyckman, ordförande Liberalerna Kalmar län

Cecilia Elving, Jämställdhetspolitisk talesperson Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons