Annons

Fredriksbergs herrgård måste få ett nytt liv

Fredriksbergs herrgård är en historisk pärla i vår kommun. Ett kulturarv. En herrgård med anor från 1700-talet. Generation efter generation har samlats här vid festligheter. Herrgården har varit en samlingsplats vid högtider så som midsommarafton och jul, men även vid tävlingar, julbord, marknader och dylikt.
Debatt • Publicerad 8 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Herrgården skulle kunna användas så som stadsparken ibland används”, menar Sverigedemokraterna i Oskarshamn.
”Herrgården skulle kunna användas så som stadsparken ibland används”, menar Sverigedemokraterna i Oskarshamn.Foto: Daniel Svensson

Herrgården måste få ett nytt liv, med aktiviteter som förr, men kanske även med aktiviteter av mer nytänkande karaktär, därför är det glädjande att Oskarshamns kommun tillsammans med Kalmar läns museum nu bjuder in till diskussion, inom ramen för projektet ”Unika historiska Kalmar län”, olika aktörer till en workshop för att utveckla Fredriksbergs herrgård till ett attraktivt besöksmål.

Några av tankarna som vi som vi Sverigedemokrater har kring herrgården är att först och främst återskapa det som har varit, det vill säga en samlingspunkt för högtider. Herrgården skulle kunna användas vid högtider, så som vid jul för julbord och julmarknader och vid midsommar för dans och firande.

Annons

Sverigedemokraterna gick även till val på att utreda möjligheten för ett pilotprojekt för att se om vissa av herrgårdens ytor skulle kunna nyttjas som saluhall. Detta arbete skulle kunna inledas genom att testa projektet under sommarmånaderna när turismen och ledigheten är större. Rekoringar är ett koncept som är känt för många, detta skulle kunna vara en väg in.

”Här krävs det en ambitiös och duktig entreprenör med en otroligt duktig kock värdig en herrgård.”
Debattörerna från SD ser möjligheter med Fredriksbergs herrgård.

Självklart anser Sverigedemokraterna att herrgården ska ha kvar muséet och dess visningar. Även detta arbete skulle kunna utvecklas med fler besök för olika målgrupper.

Herrgården skulle kunna användas så som stadsparken ibland används, exempelvis för musikevenemang, skådespel och teatrar för förskola, skola och andra målgrupper.

Både inomhusytor och utomhusytor skulle kunna användas som samlingsplats för alla i kommunen som vill träffas och umgås. Exempel på aktiviteter skulle kunna vara fikaträffar, teater, musikaftnar med mera.

När det gäller restaurangen så anser Sverigedemokraterna att det vore fantastiskt roligt om restaurangverksamheten kom i gång igen. Här krävs det en ambitiös och duktig entreprenör med en otroligt duktig kock värdig en herrgård.

Det ska noteras att detta bara är förslag och att det krävs noggranna analyser för att säkerställa att de olika förslagen har egen bärighet för att inte belasta den hårt ansträngda kommunala budgeten.

För Sverigedemokraterna

Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd Sverigedemokraterna Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons