Annons

Fort och fel när bostäder ska byggas ökar bostadsbristen

Bostadspolitik
Publicerad 13 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Fort och fel när bostäder ska byggas ökar bostadsbristen

I Kalmar län råder underskott på bostäder i samtliga tolv kommuner. Det visar 2019 års bostadsmarknadsenkät från Boverket som också anger att för riket som helhet råder underskott i drygt åtta av tio kommuner.

Annons

Det saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller som av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden. Detta gäller trots att antalet nybyggda bostäder har ökat kraftigt på senare år. Höga produktionskostnader är det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande enligt Boverkets enkät.

Mot denna bakgrund är det ett svårsmält faktum att fel, brister och skador som uppstår i byggprojekt i Sverige tillåts kosta över 100 miljarder kronor varje år. Omvandlat till antal lägenheter motsvarar redan 59 miljarder kronor minst 27 000 nya hem. Siffrorna redovisades av Boverket i december 2018 men är långt ifrån den första rapport som larmar om byggfel. Redan 2007 rapporterade Svensk Byggtjänst ett liknande resultat.

Branschorganisationen Byggchefernas 17 000 medlemmar finns inom samhällsbyggnadssektorns hela bredd, från norr till söder. I en färsk undersökning genomförd av Novus bekräftar 1 770 av dessa chefer de orsaker till byggfel som Boverket pekar på. Nära hälften av cheferna anger tidsbrist som den enskilt viktigaste orsaken.

Byggproduktion är personalintensiv verksamhet. I ett byggprojekt samlas inte sällan sju eller fler led av underentreprenörers medarbetare för att samarbeta. Effektiva team skapas när människor kommer samman och spelar efter samma spelregler. Men i ett byggprojekt finns inte en ledningsgrupp, en företagskultur och en uppsättning spelregler, som håller ihop människorna, utan många olika.

Det innebär att ingen tar ansvar för helheten. När ingen ser till helheten går effektiviteten förlorad; det är alltid något som fattas, alltid någon del som inte passar. Det handlar om brister i styrning och ledning.

Nu måste vi tillsammans sätta stopp för detta vansinniga resursslöseri i ett samhälle i skriande behov av bostäder. Byggcheferna uppmanar småländska byggföretag och beställare att i samarbete med Boverket ta tag i orsakerna till byggfel. Forskningsresurser finns men svensk byggforskning har inte nödvändig tillgång till statistik för att på egen hand utforska problemen. Genom att närmare kartlägga och undersöka styrning och ledning av byggproduktion kan vi på allvar komma till rätta med brister som kostar samhället miljardbelopp. Och som innebär att de svagaste i samhället, våra ungdomar, äldre och nyanlända, fortsätter drabbas hårt av bostadsbristen.

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Annons
Annons
Annons
Annons