Förstör inte våra barns framtid

Kalmar Öland Airport
”Vi undrar hur ytterligare en subvention av en flygplats, med en ambition om att öppna flyglinjer ut i Europa som inte efterfrågas, kommer att bidra till att miljömålen uppnås?”
Publicerad 5 december 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gör om, gör rätt! Dagens debattörer vill att den politiska ledningen för Region Kalmar län skrotar planen på att köpa in sig som delägare i Kalmar Öland Airport.
Gör om, gör rätt! Dagens debattörer vill att den politiska ledningen för Region Kalmar län skrotar planen på att köpa in sig som delägare i Kalmar Öland Airport.Foto: Paul Madej

Regionens planer på att gå in som delägare i Kalmar flygplats rimmar illa med dess uppdrag och idén bör skrotas omedelbart.

Forskarna har kommit med varningar för klimatförändringar på grund av människans utsläpp av växthusgaser sedan 1800-talet, och de vetenskapliga rapporterna har blivit alltmer alarmerande. Tusentals forskare har skrivit under upprop till politikerna om att ta klimatkrisen på allvar och agera kraftfullt och politikerna har vid ett flertal tillfällen lovat detta. I Parisavtalet som slöts 2015 lovade nästan alla världens länder att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, med sikte på 1,5 grad. Vi har redan nått mer än 1 grads uppvärmning och möjligheten att hålla oss nära 1,5 grader minskar snabbt.

Aina Hagberg, Fridays for future Kalmar.
Aina Hagberg, Fridays for future Kalmar.Foto: Mats Andersson
”Kalmar län ligger där det gör och visst behöver vi bra kommunikationer. Men dessa måste vara hållbara.”
Aina Hagberg, Fridays for future Kalmar

I år har Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län gått ihop till Region Kalmar län. På Regionens hemsida står det att Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta samt att Region Kalmar län och övriga 20 regioners arbete har en stor roll i att uppnå de nationella målen. Vi undrar hur ytterligare en subvention av en flygplats, med en ambition om att öppna flyglinjer ut i Europa som inte efterfrågas, kommer att bidra till att miljömålen uppnås?

Regionen ansvarar nu för länets hälso- och sjukvård som tidigare låg under Landstinget. Klimatkrisen innebär en stor hälsorisk för människor redan idag, både i ett globalt och nationellt perspektiv. Värmerekorden slås om och om igen. Under sommaren 2018 uppskattas 700 personer i Sverige ha dött en för tidig död på grund av den extrema värmen och i Paris fick de i sommar öppna kylrum för att minska dödligheten. Badsårsfeber och harpest är exempel på sjukdomar som nu blir allt vanligare i Sverige och som kommer att öka ytterligare framöver med en stigande temperatur. Är inte detta en utveckling som Regionen borde göra allt för att bekämpa med tanke på dess uppdrag?

Kalmar län ligger där det gör och visst behöver vi bra kommunikationer. Men dessa måste vara hållbara. De flesta av oss vill göra rätt och minska våra utsläpp av växthusgaser. Den senaste tiden har tågresorna inrikes ökat medan flygresorna minskar – en tydlig effekt av att människor blir mer medvetna om hur deras resvanor påverkar klimatet. Hjälp oss medborgare att göra rätt och gynna denna positiva utveckling! Satsa till exempel på att återuppta nattågsförbindelsen mellan Kalmar och Stockholm – särskilt med tanke på att 4 av 5 flygresor från Kalmar går till just Stockholm. Då kan de som har ett tidigt möte i Stockholm sova under resan dit i stället för att åka upp dagen innan. Myndigheter har ett stort ansvar att vara goda föredömen och alltfler myndigheter tar nu fram policys som säger att man inte ska flyga vid resor kortare än 50 mil, vilket innebär att inrikes flygresor kommer att minska än mer.

Argumentet att regionen kan påverka miljöarbetet på flygplatsen håller inte. Oavsett om flygbränslet är fossilt eller biobaserat så är utsläppen oacceptabelt höga – atmosfären och höghöjdseffekten gör ingen skillnad på koldioxid från fossil- respektive biobränslen. Dessutom är det omöjligt att producera tillräckligt med biobränsle för att ersätta de fossila bränslen som krävs för att upprätthålla dagens flygande.

Använd inte våra skattepengar till att sabba våra barns framtid. Investera i stället i en förstklassig hälso- och sjukvård och stötta omställningen till ett grönare och klimatsmartare Kalmar län!

Göran Nordström, Fridays for future Västervik

Ingvar Edlund, Fridays for future Vimmerby

Gunnar Westling, Fridays for future Oskarshamn

Aina Hagberg, Fridays for future Kalmar

Ann-Marie Ohlsson, Fridays for future Torsås

Fridays for future Kalmar län