Annons

”Förstår Moderaterna själva konsekvenserna av förslagen?”

I debattartikeln ”Tillsätt en ny utredning om strandskyddet”, som publicerades den 11 november, slår sig Moderaterna för bröstkorgen om att vilja helt avskaffa det generella strandskyddet och kritiserar överenskommelsen mellan S, C och MP om skogen och strandskyddet.
Debatt • Publicerad 13 november 2021 • Uppdaterad 15 november 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Moderaternas förslag är så pass långtgående att man måste ställa sig frågan om de själva förstår konsekvenserna av förslagen?

Att skydda värdefull och vacker natur såsom vid stränder och sjöar är oerhört viktigt för Miljöpartiet. Det är också viktigt för den biologiska mångfalden och för människorna som lever i Sverige eller som kommer hit för naturturism. Strandskyddet är en del i detta viktiga skydd, och vi är stolta över överenskommelsen som presenterats.

Annons

Vi stärker nu strandskyddet i områden där skyddet behövs som mest, alltså där det är högt tryck på att bygga och i områden som är särskilt viktiga för djur- och växtlivet. Vi har säkerställt att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag finns kvar (fri passage), så att allemansrätten säkerställs och den skyddsvärda naturen skyddas. Men vi inför också väl avvägda lättnader av strandskyddet i gles- och landsbygd och i små tätorter, på ett sätt som inte offrar den biologiska mångfalden eller allemansrätten. Detta möjliggör utökad bebyggelse och utveckling på landsbygden.

Max Troendlé (MP)
Max Troendlé (MP)Foto: Mats Andersson

Moderaterna föreslår å andra sidan att vi ska upphäva strandskyddet, vilket vore förödande. Om det kommer en massa privata tomter längs stränderna vid våra kuster, sjöar och vattendrag, så försvinner möjligheten att använda allemansrätten i de delar av landskapet som många människor uppskattar allra mest. Stränderna är också viktiga livsmiljöer för många växter och djur - alltså för delar av den biologiska mångfald som vi har miljömål och internationella åtaganden om att bevara.

För Miljöpartiet är det självklart: Att rädda den biologiska mångfalden och alla människors lika tillgång till naturen ska alltid överordnas rika människors vilja att ha lyxiga sjötomter. Tydligen gör Moderaterna inte samma prioritering.

Att avskaffa strandskyddet är ett skamligt förslag från ett parti som vill låtsas vara “det nya miljöpartiet”. Moderaterna visar gång på gång i sina prioriteringar att det är just Miljöpartiet som är Sveriges enda miljöparti.

Max Troendlé, språkrör MP kalmar län och ledamot i partistyrelsen

Caroline Axelsson, språkrör MP Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons