Annons

”Förenkla för patienter med hjärtproblem i Kalmar”

Sjukvård
Hjärtproblem är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Symtomen kan vara diffusa och orsaken måste undersökas. Dessa patienter upptar mycket resurser i primärvården idag.
Debatt • Publicerad 20 september 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Om vårdcentralen i stället hade möjlighet att direkt utreda patienten skulle det spara både tid och resurser i för sjukvården i Kalmar län.”
”Om vårdcentralen i stället hade möjlighet att direkt utreda patienten skulle det spara både tid och resurser i för sjukvården i Kalmar län.”Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

När patienterna undersöks vid vårdcentralen bedömer läkaren om det verkar vara någon form av hjärtarytmi. Det klassiska stetoskopet är då ett verktyg, och i bästa fall tas ett enkelt EKG på plats. Men det är inte tillräckligt för att veta vad som kan vara fel på hjärtat. Patienten behöver undersökas mer noggrant.

Enligt en enkät som vi genomförde vid den senaste nationella allmänläkarkonferensen framkom det att den här patientgruppen hanteras på väldigt olika sätt. Vissa patienter remitteras till sjukhus där de kopplas upp för en EKG-undersökning, så kallat långtids-EKG. En del allmänläkare remitterar i stället till hjärtspecialist för bedömning. Endast ett fåtal har möjlighet att göra undersökningen på den egna vårdcentralen.

Annons

Hjärtproblem kan vara svåra att bedöma och symptomen kan dessutom variera över tid. En anledning till hjärtproblem kan vara förmaksflimmer vilket utgör en stor riskfaktor för stroke. Väntetiderna för utredningar av dessa patienter är långa. SKR:s senaste statistik visar att den genomsnittliga väntetiden i Region Kalmar län för att få göra en hjärtundersökning genom långtids-EKG är 19 veckor. Det drabbar patienterna som får en lång tid av oro och det ökar de medicinska riskerna.

För sjukvården blir det en administrativ hantering av patienterna som inte är rationell. Om vårdcentralen i stället hade möjlighet att direkt utreda patienten skulle det spara både tid och resurser för sjukvården i Kalmar län. Två av tre allmänläkare svarade att de skulle utreda fler patienter och ännu fler uppger att det skulle underlätta deras arbetsbörda om den möjligheten fanns.

Det finns idag enkla och kostnadseffektiva digitala lösningar för att direkt kunna utreda patienterna utan att öka belastningen i primärvården. På de håll i landet, till exempel i region Värmland, där sådana lösningar har införts som en del i primärvården har väntetiderna minskat. Många fler patienter har också blivit utredda för sina hjärtproblem.

Sjukvården behöver tänka nytt kring patienter som söker vård med hjärtproblem. Allmänläkarna själva pekar på att det skulle underlätta deras arbete. Nu gäller det att ansvariga på regionnivå också ser möjligheterna.

Mats Palerius, vd Zenicor Medical Systems

Annons
Annons
Annons
Annons