Annons

"Förebygga våld genom normkritik”

Våld i nära relationer
”Alla är överens om att allt våld i nära relationer måste stoppas. Självklart ska de som misshandlar bli dömda och få rättmätiga straff och självklart kräver vi avsevärda förbättringar för kvinnor som är utsatta för psykiskt och fysiskt våld.”
Debatt • Publicerad 9 april 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är viktigt att både tjejer och killar har friheten, kunskapen och modet att bestämma över sina kroppar, säga nej till grupptryck och välja den väg de själva vill.”
"Det är viktigt att både tjejer och killar har friheten, kunskapen och modet att bestämma över sina kroppar, säga nej till grupptryck och välja den väg de själva vill.”Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men det måste även jobbas stenhårt med det förebyggande arbetet så att våldet kan förhindras helt. Vänsterpartiet i Region Kalmar län har flera förslag på det.

Vi har länge motionerat om att utöka Ungdomsmottagningarnas verksamhet för att kunna nå fler killar. Vi vet att vårt län ligger högt i bevarandet av traditionella könsnormer därför behöver Ungdomsmottagningarna stärka sitt normkritiska arbete särskilt gentemot killar. Inte minst för att minska det ökade sexualiserade våldet och för att göra upp med machoideal över lag, men även för att killar ska våga bryta könsmönstren vid val av utbildning och arbete.

Annons

Tjejer som väljer utbildningar och arbeten som anses typiska för killar ses ofta som tuffa medan det är tvärtom för killar som väljer utbildningar och jobb där majoriteten är tjejer. Det är viktigt att både tjejer och killar har friheten, kunskapen och modet att bestämma över sina kroppar, säga nej till grupptryck och välja den väg de själva vill.

Förebyggande åtgärder genom normkritik är lika viktigt för att minska vuxnas våld i nära relationer. I regionens plan står det tydligt att verksamheternas kunskap om hot och våld ska fördjupas och förbättras och att alla patienter ska frågas om det. I årets regionplan fick vi i Vänsterpartiet in att rutinmässiga frågor om våld i nära relationer ska ställas vid medarbetarsamtal. Det är vi stolta över. Regionen har över 7000 medarbetare och de liksom alla patienter behöver ges möjlighet att få hjälp.

Men vi vill mer. Det våldsförebyggande arbetet är viktigt. Flera kommuner har utbildning och grupper för män, men vi anser att även regionen behöver jobba förebyggande. Det har visat sig framgångsrikt med insatser med fokus på maskulinitet och att förändra normer kring manlighet som understöder våld och effekten på attitydförändringar är större för män i grupper med enbart män.

Vänsterpartiet vill satsa förebyggande arbete som förändrar attityder och motverkar skadliga könsnormer, för unga och för vuxna!

Linda Fleetwood, regionråd

Lena Granath

Vänsterpartiet Region Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons