Annons

”Förbättra stödet till elever med diabetes i Kalmar län”

Diabetes
Skolans stöd till elever med diabetes brister på många håll. Det leder till sämre skolresultat och hotar barnens hälsa. I tider då många skolor tvingas spara pengar vill vi uppmana rektorer och skolpolitiker i Kalmar län att se till att alla barn får det stöd de behöver för en bra skolgång.
Debatt • Publicerad 31 januari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Tre av tio föräldrar upplever inte att deras barn får tillräcklig hjälp. Många har behövt vara med barnen på skolan, eller har tvingats ha dem hemma.”
”Tre av tio föräldrar upplever inte att deras barn får tillräcklig hjälp. Många har behövt vara med barnen på skolan, eller har tvingats ha dem hemma.”Foto: Mattias Mattisson

I dagarna har vi skickat ut en checklista till 86 skolor i länet om vilket stöd barn med diabetes typ 1 har rätt till och är i behov av i skolan. Drygt 8 000 barn i Sverige lever med diabetes typ 1. I Kalmar län har 143 barn den kroniska sjukdomen. De behöver hjälp dygnet runt.

När barnen går i skolan är det medarbetare och ytterst rektor som har ansvar för att ge stöd. Regelbundna åtgärder för att hålla blodsockret på en jämn nivå är en förutsättning för att dessa barn ska kunna delta i undervisningen fullt ut.

Emma Skepp, Svenska Diabetsförbundet
Emma Skepp, Svenska DiabetsförbundetFoto: Svenska Diabetesförbundet
”Det händer att barn blivit medvetslösa i skolan eller behöver åka akut till sjukhus under skoldagen.
Det är tydligt att det behövs ett bättre stöd på många håll. I dessa tider av besparingar är vi oroliga för att utvecklingen kommer att gå i motsatt riktning.”
Emma Skepp, sakkunnig för barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet
Annons

Tyvärr får många elever med diabetes idag inte ett tillräckligt bra stöd i skolan. Svensk forskning visar att barn med diabetes presterar sämre än elever som inte har sjukdomen. Det försämrar deras chanser på arbetsmarknaden och deras livsinkomster. Diabetes som inte hanteras på ett bra sätt påverkar också hälsan påtagligt negativt.

Svenska Diabetesförbundets undersökningar visar tydligt att många skolor behöver förbättra sitt stöd. Tre av tio föräldrar upplever inte att deras barn får tillräcklig hjälp. Många har behövt vara med barnen på skolan, eller har tvingats ha dem hemma. En ännu opublicerad undersökning visar att det är vanligt att barn hamnar i akuta fysiska tillstånd i skolan på grund av för högt eller för lågt blodsocker. En av tre föräldrar vittnar om deras barn har råkat ut för detta.

Det händer att barn blivit medvetslösa i skolan eller behöver åka akut till sjukhus under skoldagen.
Det är tydligt att det behövs ett bättre stöd på många håll. I dessa tider av besparingar är vi oroliga för att utvecklingen kommer att gå i motsatt riktning. Det positiva är att det finns bra kunskapsstöd för skolor som har elever med sjukdomen. I vår skrift pekar vi ut viktiga åtgärder som behövs.

Skapa en organisation och utbilda personal. Rektor och medarbetare som finns nära barnet behöver få utbildning om sjukdomen och behoven. Det behövs också en fungerande organisation. En del av detta är att informera alla medarbetare på skolan, men också säkerställa att flera personer har kunskap om sjukdomen och det enskilda barnets behov.

Utse en huvudansvarig. De elever som behöver det bör få en diabetesresurs, som kan vara med barnet hela skoldagen. Det är alltså inte bara vid måltider som personen behövs. Om resurspersonen är sjuk krävs en ersättare.

Anpassa undervisningen. Ett blodsocker som svänger mycket leder till koncentrationssvårigheter. Skolan behöver göra anpassningar så att barnet får bra förutsättningar att lära. Till exempel behöver prov genomföras då barnet har ett bra blodsocker. Att schemalägga idrottslektionen direkt efter lunch/direkt efter annan måltid, möjliggör jämnare blodsockernivåer.

Jag vill uppmana alla skolor i Kalmar län att läsa checklistan och att prioritera att ge ett bra stöd, så att barn med diabetes kan få den skolgång de har rätt till. Även kommunpolitikerna i länet har ett ansvar. Politikerna i utbildningsnämnderna bör göra en uppföljning av hur stödet fungerar i skolorna i kommunen och se till att de har tillräckliga resurser.

Med rätt stöd i skolan kan alla barn med diabetes i länet få en trygg och utvecklande skolgång.

Emma Skepp, sakkunnig för barn- och föräldrafrågor på Svenska Diabetesförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons