Annons

”Ett upprop för riktigt hållbara resepolicies”

Flygresor
Sverige behöver flyget och det måste det offentliga stå upp för. Sverige är till ytan ett av Europas största länder i utkanten av EU. Vi har stora distanser inom landet och till andra länder.
Debatt • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Målet är att flyget, precis som övriga trafikslag, ska nå netto noll. Det är överenskommet på global, europeisk och nationell nivå.”
”Målet är att flyget, precis som övriga trafikslag, ska nå netto noll. Det är överenskommet på global, europeisk och nationell nivå.”Foto: Linda Eliasson

Geografin är en faktor som inte går att påverka på annat sätt än med fungerande transporter på väg, järnväg, med sjöfart och flyg. Inte minst är flyget avgörande för att vi ska kunna hålla ihop näringsliv och samhälle, samt att vara attraktiva för den växande turismen.

När Kalmar län och andra regioner jobbar hårt för att stärka förutsättningar för växande industrier, turistdestinationer och andra företag är flygets tillgänglighet avgörande. En resa fram och tillbaka mellan Kalmar och Stockholm med tåg, buss eller bil tar 10 timmar i ren restid. Mellan Paris och Stockholm hinner man fram och tillbaka två gånger på samma tid.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd, Region Kalmar län.
Malin Sjölander (M), oppositionsråd, Region Kalmar län.Foto: Mats Holmertz
”Vi behöver ställa om - inte ställa in flyget. Det bästa sättet för regioner som Kalmar att bidra till flygets omställning är inte att sluta flyga, utan att istället köpa hållbart flygbränsle för sina flygresor. Till skillnad från väg och järnväg bär flyget sina egna kostnader för infrastrukturen.”
Malin Sjölander (M), oppositionsråd, Region Kalmar län.
Annons

När Sverige nu blivit medlem i Nato ställs än högre krav på robust infrastruktur. Försvarsmakten och MSB argumenterar för stärkt funktion vid samtliga svenska flygplatser och Trafikverket poängterar att flyginfrastruktur i hela landet är viktig för Sveriges beredskap.

Vi behöver ställa om - inte ställa in flyget. Det bästa sättet för regioner som Kalmar att bidra till flygets omställning är inte att sluta flyga, utan att istället köpa hållbart flygbränsle för sina flygresor. Till skillnad från väg och järnväg bär flyget sina egna kostnader för infrastrukturen. Det vill säga att det framför allt är genom passagerare och frakt vi betalar flygplatser, flygtrafikledning, säkerhetskontroller med mera. Därför blir konsekvensen av minskat resande med flyg minskad finansiering till flyginfrastrukturen.

Målet är att flyget, precis som övriga trafikslag, ska nå netto noll. Det är överenskommet på global, europeisk och nationell nivå. Dit når vi bland annat med elflyg, vätgasflyg, rakare flygvägar och byte till hållbara flygbränslen.

EU har i närtid antagit skärpningar kopplat till utsläppshandeln och inblandningspliken, vilket innebär att det kommer att finnas ett långsiktigt behov av hållbart flygbränsle. Transportstyrelsen har i sin kartläggning konstaterat att de fem största bränsleaktörerna i Sverige har planerad produktion motsvarande fem gånger inrikesflygets behov. Preems raffinaderi i Lysekil kommer ensamt stå för 600 000 kubikmetervilket kommer minska fossila utsläppen med cirka 1,5 miljoner ton CO 2 .

På nationell nivå har regeringen redan aviserat några skarpa satsningar på flyget. Bland annat genom att höja ersättningen för beredskapsflygplatser och att täcka pandemiunderskott som annars hade tvingat upp biljettpriserna. När regeringen visar vägen måste övrig offentlig verksamhet sluta upp. Ett litet steg i rätt riktning som offentliga aktörer kan bidra med är att se över sina resepolicies.

Istället för att diskriminera flyg så bör personalen uppmanas att flyga med hållbart flygbränsle, precis som de uppmanas till att köra bil på el eller biobränslen när det behövs.

Vi måste komma ihåg att hållbarhet ska ses ur tre perspektiv; ekologisk, social och ekonomisk. För att mänskliga möten i andra delar av landet eller världen ska vara hållbara för personal som också är föräldrar, eller för verksamhet vars personal inte kan lägga mängder av arbetstid på resa, behövs flyget.

Därför manar vi nu till upprop för hållbara, transportmedelsneutrala resepolicies. Ett upprop för Kalmarregionen och övriga offentliga verksamheter. Ett upprop för Sverige; att stå upp för flyget och att införa verkligt hållbara resepolicies.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd, Region Kalmar län.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd, Kalmar kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons