Annons

"Ett blomstrande Oxhagen”

Kommunpolitik i Kalmar
Efter ett väldigt aktivt politiskt motstånd från oss – och många i civilsamhället – så vann vi. Majoriteten lyssnade (för ovanlighetens skull) och drog tillbaka ett dåligt förslag efter omfattande kritik. Muren eller Bananhuset, kommer aldrig att byggas.
Debatt • Publicerad 2 maj 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det behövs fler insatser och ett aktivt arbete för att bryta segregationen i området, inte minst genom att skapa en trygg uppväxt och en meningsfull fritid för områdets ungdomar.”
"Det behövs fler insatser och ett aktivt arbete för att bryta segregationen i området, inte minst genom att skapa en trygg uppväxt och en meningsfull fritid för områdets ungdomar.”Foto: Mats Holmertz

Det är fantastiskt viktigt. Muren skulle ha försämrat boendemiljön för våra invånare i Oxhagen genom att riskera att cementera och kanske till och med ökat utmaningarna som finns i området. När vi kritiserade det planerade bygget fick vi ofta frågan: “Vad har ni för förslag för Oxhagen, då?” Sanningen är att vi redan tidigare föreslagit flera satsningar i området.

Våra fyra partier är inte överens om allting, men vissa saker har vi samsyn kring. Vi ser att Oxhagen är ett centrumnära, naturnära område med stor potential, kulturellt pluralistiskt, fyllt med härliga människor som brinner för sin stadsdel. Snart kommer området också ha fler blandade boendeformer med både radhus och mindre punkthus. Ytor för spontanidrott, lekplats, och en paviljong där invånarna kan träffas och fika eller grilla är också på gång – vilket ligger helt i linje med vad vi krävt sedan tidigare.

”Vi får inte nöja oss med förändringar i den fysiska miljön. Vi behöver göra mer! Området är idag väldigt segregerat. I välfärdsbokslutet beskrivs Oxhagen som stadsdelen i Kalmar med lägst andel förvärvsarbetande, låg andel med eftergymnasial utbildning, högre ohälsotal och brottsutsatthet samt högsta antalet ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Kalmar kommuns stadsdelar.”
Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd.
Annons

Men vi får inte nöja oss med förändringar i den fysiska miljön. Vi behöver göra mer! Området är idag väldigt segregerat. I välfärdsbokslutet beskrivs Oxhagen som stadsdelen i Kalmar med lägst andel förvärvsarbetande, låg andel med eftergymnasial utbildning, högre ohälsotal och brottsutsatthet samt högsta antalet ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Kalmar kommuns stadsdelar.

Det behövs fler insatser och ett aktivt arbete för att bryta segregationen i området, inte minst genom att skapa en trygg uppväxt och en meningsfull fritid för områdets ungdomar. Bland annat är vi överens om att följande insatser krävs för att lyfta Oxhagen:

# Oxhagen behöver, likt områdets unga framfört flera gånger, en egen fritidsgård.

# Vi vill också se så kallad Drive-in-idrott i Oxhagen där barn och ungdomar får prova på olika sporter i samarbete med föreningslivet och RF-SISU Småland.

# Till exempel spontanfotboll i samarbete med Förebyggande-teamet, som gör fantastiska insatser med bland annat spontanfotboll i Norrliden. Vi vill se liknande satsningar för Oxhagens ungdomar.

# Multisportarena i Oxhagen. Vi har drivit på för det länge och en utredning är nu äntligen på gång. Vi ser ett stort behov och vill att den börjar byggas inom kort.

Förslagen ovan är såklart inte en fullständig lista. Det behöver göras mycket mer och främst behöver en särskild analys och strategi tas fram för hur vi kan fånga upp det lokala engagemanget i området och bäst lyfta Oxhagen. Särskilda insatser behövs både på kort och lång sikt för att kunna lösa ut den segregation och socioekonomiska utsatthet som finns idag. Oxhagen har, med sitt centrumnära läge, potential att vara ett tryggt, attraktivt och välintegrerat område.

Men då måste det också finnas en politisk vilja att göra stora insatser för att bryta segregationen och väcka framtidshoppet. De insatserna är vi beredda att göra.

Hanne Lindqvist (M), oppositionsråd

Carl-Henrik Sölvinger (L), oppositionsråd

Annons

Christopher Dywik KD), gruppledare

Max Troendlé (MP, gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons