Annons

"Energikris - vi har en effektkris”

Energipolitik
”Energifrågan är komplex och det kräver ett stort engagemang och intresse för att förstå komplexiteten. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan energi och effekt”
Debatt • Publicerad 7 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Mer vindkraft i södra Sverige minskar även marginalerna hos den viktiga nätstabiliteten.”
"Mer vindkraft i södra Sverige minskar även marginalerna hos den viktiga nätstabiliteten.”Foto: Helena Landstedt/TT

Effekten mäts i Watt (W) och är vad du har nu. Energi mäts i kilowattimmar och är alltså effekten gånger tiden. I debatten så blandas dessa storheter vanligen samman, vilket ofta leder till felaktiga slutsatser och argument. Vi ett energiöverskott i Sverige, men i södra Sverige är det en stor del av tiden brist på effekt. Av den anledningen skiljer prisbilden så mycket mellan söder och norr.

Orsaken till den situation vi har haft i södra Sverige en tid och som just nu är extremt beror på att vi i att vi påverkas av Europas prisnivåer eftersom Södra Sverige inte har tillräckligt med effekt. Detta beror i sin tur på att Sveriges regering har misskött energipolitiken genom att bland annat inte se till att det finns planerbar energiproduktion (kärnkraft) i södra Sverige och att man inte förmått att bygga ut kraftöverföringskapaciteten från norr till söder.

Annons

Således är vi inte självförsörjande sett till hela landet, vilket expertmyndigheter i Sverige varnat för redan vid millennieskiftet då stängningen av Barsebäcksverket inleddes.

(S) vill vanligen lägga till en strecksats, ”Putinpriser”, men Putin har inte satt oss i den beroendesituation till omvärlden som södra Sverige har idag. Det har den förda energipolitiken skapat.

Det råder mycket positioneringar och låsningar, vilket gör det svårt att lösa energifrågan. Att gräva i historik och använda skyttegravsteknik ger vare sig billigare elräkningar eller mer energiproduktion.

Mer vindkraft, vare sig det är på land eller till havs är inte en långsiktigt hållbar lösning eftersom den inte är planerbar och inte skapar den effekt som krävs då vind och väderförhållanden styr effekten snarare än behoven. Mer vindkraft i södra Sverige minskar även marginalerna hos den viktiga nätstabiliteten samt reducerar överföringskapaciteten från norr till söder. Det är fysikaliska fenomen som påverkar detta.

Moderaterna har presenterat förslag hur man skall skapa långsiktiga förutsättningar för att Sverige åter skall bli självförsörjande dygnets alla timmar, året runt oavsett väder och vind:

# Statligt investeringsstöd för ny kärnkraft

# Juridiska förutsättningar – ta bort hinder för ny kärnkraft i lagar och regelverk

# Politiska förutsättningar genom att ge långsiktiga spelregler för branschen

# Ägardirektiv till Vattenfall för utbyggnad av planerbar, fossilfri elproduktion.

Kortsiktigt behövs alla kraftslag som finns att tillgå och stöd till svenska hushåll och företag för att kunna klara vintern. Långsiktigt är det ny planerbar elproduktion som krävs.Socialdemokraternas senaste så kallade generalplan saknar tyvärr en insikt i detta.

Annons

Läget är akut. Varje dag utan att politiken tar nödvändiga och långsiktiga beslut är en förlorad dag! Jobben hotas när näringslivet drabbas liksom hushållens ekonomi. Vi behöver en hållbar, robust och långsiktig elförsörjning i hela Sverige.

Hållbarhet har tre dimensioner – Det sociala, miljön och ekonomin. Dessa tre dimensioner behöver beaktas i energipolitiken, det saknas idag!

Lars Engsund (M), civilingenjör och företagare samt riksdagskandidat.

Annons
Annons
Annons
Annons