Annons

”Energikostnader och systempåverkan för sol- och vindkraft”

Kommunpolitik i Oskarshamn
I Oskarshamn och runt om i landet diskuteras det flitigt om investeringar i solcellsparker och andra förnybara energikällor. Diskussionen kretsar ofta kring kostnaderna för att bygga och driva solcellsanläggningar samt deras miljövänliga potential.
Debatt • Publicerad onsdag 06:15
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”När man granskar närmare upptäcker man att det finns dolda kostnader som kan göra solenergin betydligt dyrare än vad som först antas.”
”När man granskar närmare upptäcker man att det finns dolda kostnader som kan göra solenergin betydligt dyrare än vad som först antas.”Foto: undefined, Arkivbild

Men det är viktigt att titta på den större bilden när det kommer till sol- och vindkraft, inklusive de långsiktiga konsekvenserna för elsystemet och konsumenternas plånböcker. På ytan kan solceller framstå som ett attraktivt alternativ för att generera elektricitet till låga kostnader.

Men när man granskar närmare upptäcker man att det finns dolda kostnader som kan göra solenergin betydligt dyrare än vad som först antas. En viktig faktor att beakta är systemkostnaderna som uppstår för att kompensera för solcellers intermittens, det vill säga deras oförmåga att producera energi under natten och variationer i väderförhållanden.

Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn.
Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn.Foto: Karin Lagerström
”När Oskarshamns kommun går i samrådsfas på sin vindbruksplan, som till stor del kommer att handla om solcellsparker, är det av yttersta vikt att alla aspekter av solenergins ekonomi och påverkan på elsystemet tas i beaktande.”
Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn
Annons

Dessa systemkostnader inkluderar behovet av backup-kapacitet och systemtjänster för att balansera efterfrågan och tillgång av el. Till exempel måste elnätet ha tillräcklig kapacitet för att hantera snabba förändringar i produktionen från solceller, vilket kan innebära att man behöver investera i mer avancerad infrastruktur. Detta kan i slutändan leda till högre elpriser för konsumenterna när dessa kostnader överförs till dem. Dessa högre priser kan komma att bli dolda genom högre nätavgifter.

En färsk studie från USA belyser tydligt de omfattande kostnaderna som är förknippade med solenergi. Resultaten visar att solkraftens livscykelkostnader ökar betydligt när systemeffekterna tas med i beräkningen. Med en livscykelkostnad på 36 öre för produktionen, ökade solkraftens kostnader dramatiskt till 1 548 öre i Tyskland och 413 öre i Texas när systemkostnaderna inkluderades.

Detta pekar på solenergins betydande påverkan på elsystemens kostnader och den potentiella ekonomiska bördan för konsumenterna. Dessa siffror kan jämföras med kärnkraftens siffror med systemkostnader inräknade som landade på 106 öre i Tyskland och 122 öre i Texas. Alla redovisade siffror är per kilowattimme.

Vindkraften är en annan förnybar energikälla som ofta lyfts fram som en billig och miljövänlig alternativ. Men det är viktigt att också notera dess negativa påverkan på både elnät och miljö. Vindkraftverk kan orsaka störningar i elnätet på grund av dess intermittenta natur, vilket kräver kostsamma anpassningar och systemstöd för att hantera. Då systemkostnaderna räknades in hamnade man på 504 öre i Tyskland och 291 öre i Texas per kilowattimme. Dessutom finns det miljömässiga bekymmer som rör landskapsförändringar, störningar för djurlivet och bullerstörningar för närliggande samhällen.

Det är därför viktigt att vi som samhälle tar ett helhetsgrepp om energifrågan och inte bara fokuserar på initiala byggkostnader för sol- och vindkraft. Att inkludera systemkostnader och miljöpåverkan i våra bedömningar ger oss en mer realistisk bild av vad olika energikällor verkligen kostar och vilka konsekvenser de kan ha på lång sikt.

När Oskarshamns kommun går i samrådsfas på sin vindbruksplan, som till stor del kommer att handla om solcellsparker, är det av yttersta vikt att alla aspekter av solenergins ekonomi och påverkan på elsystemet tas i beaktande. Att fatta välgrundade beslut kräver en fullständig förståelse för både de potentiella fördelarna och nackdelarna med sol- och vindkraft.

Det är endast genom att ha ett systemperspektiv som vi kan utforma en vettig energipolitik och genom detta säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv energiframtid för Oskarshamn, Kalmar län och hela landet.

Ted Nyberg (SD), ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare och riksdagsledamot Sverigedemokraterna

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd Sverigedemokraterna Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons