Annons

”En procent av patienterna får operation inom rätt tid”

Cancer i urinblåsan
Urinblåsecancer är Sveriges sjätte vanligaste cancersjukdomen med 3 300 fall årligen och dödligheten har legat konstant högt de senaste 30 åren med cirka 800 dödsfall varje år.
Debatt • Publicerad 9 juli 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Om urinblåsecancer upptäcks i ett tidigt stadium finns goda chanser till botande behandling.”
”Om urinblåsecancer upptäcks i ett tidigt stadium finns goda chanser till botande behandling.”Foto: EMIL LANGVAD

Väntetider för diagnos och operation är längre än för flertalet andra cancersjukdomar, i vissa fall får bara en procent av patienterna operation inom rätt tid. Urinblåsecancer kommer plötsligt, den ligger inte och gror.

Det går fort från att den sannolikt uppstår tills det blir en tumör, och en liten tumör växer 2–3 millimeter på tre månader. Men är det en större tumör kan den hinna sprida sig under samma tid.

Annons

De senaste åren har nya behandlingar tillkommit för urinblåsecancer och överlevnaden har ökat något. Men vården är ojämlik över landet och långa väntetider och bristande uppföljning drabbar patienterna. Trots att sjukdomen är så vanlig är urinblåsecancer den cancersjukdom som har sämst måluppfyllelse för ledtider inom det standardiserade vårdförloppet, SVF.

Detta handlar om hur lång tid det får ta från välgrundad misstanke om cancer, tills att patienten träffat urolog och genomgått röntgen. Målet är att 80 procent av patienterna ska ha genomgått detta inom två veckor, men enligt kvalitetsregistret för blåscancer lever inte någon av regionerna upp till detta (2021).

Bäst var Jönköping med 47 procent och i botten hamnar Jämtland med 10 procent (snitt för riket 22 procent). Väntetiderna är också långa för kirurgi och väntan på en operation är det som är mest oroväckande. Risken för att cancern sprider sig ökar, cancer är på det sättet en akutsjukdom. Endast en procent av patienterna fick cystektomi, det vill säga operation där urinblåsan och lymfkörtlar tas bort, inom rekommenderad tid. Medianväntetiden var 119 dagar.

Om urinblåsecancer upptäcks i ett tidigt stadium finns goda chanser till botande behandling. Det finns nu också flera olika typer av immunterapibehandlingar som kan ges i olika faser av sjukdomen och som visat på mycket goda resultat. Men det kräver att patienter får behandling i tid.

Sjukvårdens standardiserade vårdförlopp är till för att minska fördröjd utredning av cancersymptom och förlagan kommer från Danmark. Där fick 76 procent av alla cancerpatienter behandlingen inom tidsramen (2021), i Sverige 47 procent av patienterna.

Det är oacceptabla siffror för Sverige och där vi också ser stora ojämlikheter regionalt. Svensk sjukvård måste leva upp till de mål för väntetider som vi kommit överens om och som de själva satt som krav. Vi patienter kräver det.

Carl-Henrik Sundin, ordförande Blåscancerförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons