Annons

”En långsiktig kraft i Kalmar”

Kommunpolitik i Kalmar
”Vänsterpartiet har varit med och styrt i Kalmar sedan valet 1994. Vi har alltså varit med och tagit fram och stått bakom Kalmar kommuns budgetar 28 år i rad.”
Debatt • Publicerad 5 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"I Regionen vill vi införa en klimatbiljett, eller nytt årskort som ger fria resor i hela länet för 10 kr/dag. Det är en kraftig prissänkning jämfört med idag.”
"I Regionen vill vi införa en klimatbiljett, eller nytt årskort som ger fria resor i hela länet för 10 kr/dag. Det är en kraftig prissänkning jämfört med idag.”Foto: Herman Rydeberg

Grunden till en välmående kommun är en stark gemensam välfärd, där verksamheten får de resurser som behövs och personalen den trygghet, stabilitet och de goda anställningsvillkor de är värda - och där långsiktighet alltid går före kortsiktig vinstjakt.

En stark kommun, med ordning i ekonomin, är också en förutsättning för att göra framsteg med jämlikheten och jämställdheten och för att kunna bedriva ett klimat- och miljöarbete värt namnet. Vi har politiken för en långsiktigt väl skött kommun.

Annons

Pandemin och följdeffekterna av kriget i Ukraina har slagit hårt mot mångas plånböcker. Bland de värst drabbade finns många barnfamiljer, framförallt de som redan innan hade knappa resurser. Som kommun kan vi göra extra insatser för att lyfta alla Kalmars unga. Därför vill vi införa gratis frukost i skolan på alla kommunala skolor.

Liselotte Ross, kommunalråd.
Liselotte Ross, kommunalråd.Foto: Johanna Eriksson
”Kalmarhem har en viktig roll i Kalmar. Som enda bostadsbolag med ett rättvist och öppet kösystem säkrar vi en jämlik möjlighet till en bostad för alla Kalmarbor. Kalmarhem ska vara en aktiv aktör i Kalmar och fortsätta bygga attraktiva hyresrätter med rimliga hyror. Vi säger nej till utförsäljning av hyreslägenheter.”
Liselotte Ross (V), kommunalråd.

Alla ska ha goda förutsättningar att klara sin skolgång och det är inte lätt att koncentrera sig på tom mage. Vi vill också fortsätta erbjuda sommarbusskorten i kollektivtrafiken och permanenta satsningarna på gratis sommarlovsaktiviteter. Vi kommer också sätta än mer fokus på barn och unga som lever i socialt utsatta familjer genom Nätverket för ett jämlikare Kalmar. Tillsammans med civilsamhället ska vi göra deras livssituation bättre.

Vi behöver också fortsätta investera i Välfärden. Kalmar kommuns skolor håller hög kvalitet. Alla barnfamiljer har rätt till en kommunal skola i sitt närområde. Därför vill vi återta skolan i Oxhagen i kommunal regi och öppna en ny kommunal skola i Snurrom. Oxhagen och Snurrom är två växande stadsdelar som idag saknar just kommunala skolor.

Kalmarhem har en viktig roll i Kalmar. Som enda bostadsbolag med ett rättvist och öppet kösystem säkrar vi en jämlik möjlighet till en bostad för alla Kalmarbor. Kalmarhem ska vara en aktiv aktör i Kalmar och fortsätta bygga attraktiva hyresrätter med rimliga hyror. Vi säger nej till utförsäljning av hyreslägenheter.

Klimatförändringarna påverkar oss i Kalmar kommun. Vi behöver görs stora insatser för att minska vår klimatpåverkan genom att hindra utsläppen av växthusgaser, men också lindra effekterna av klimatförändringarna med extremväder i form av både perioder med torka och extremväder med exempelvis skyfall. För att minska utsläppen vill vi främst göra insatser för att få fler att åka kollektivt och cykla.

I Regionen vill vi införa en klimatbiljett, eller nytt årskort som ger fria resor i hela länet för 10 kr/dag. Det är en kraftig prissänkning jämfört med idag, samtidigt som det innebär ett större och stabilare underlag för KLT. Vi måste också fortsätta bygga ut Kalmars cykelvägar. Det behövs en särskild insats för att bygga bort "missing links" för att skapa ett mer sammanhållet cykelnät.

Tryggheten byggs med långsiktiga främjande insatser. Genom att stärka goda krafter minskar vi grogrunden för det som skapar otrygghet. Arbetet med mötesplatser och aktiviteter och en trivsam och tillgänglig närmiljö för alla Kalmarbor är ett viktigt komplement till arbetet med förebyggandeteam, föräldrarskapsstöd och familjecentraler. Vi måste också fortsätta arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Som kommun har vi stora möjligheter att jobba för att stoppa våldet. Både långsiktigt via skolorna och här och nu bland annat via Socialförvaltningens verksamhet.

Din chans att påverka Kalmar kommuns utveckling är nu. På måndag är det för sent. Vänsterpartiet är din långsiktiga kraft i Kalmar.

Liselotte Ross (V), kommunalråd

Jens Körge (V), kommunfullmäktige

Annons

Leila ben Larbi (V), kommunfullmäktige

Bertil Dahl (V), kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons