Annons

En folkvald ska föra folkets röst – inte sin egen

Replik på Berne Klysings debattinlägg ”Ansvaret kommer att vila tungt på C och S”.
Debatt • Publicerad 11 juli 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Har L, M och KD lyckats missa alla arga röster, eller struntar de helt enkelt i vad folket vill?”, frågar sig debattören.Foto: Johanna Eriksson

Berne Klysing (L) börjar med att göra ett rejält självmål. Han skriver: "Som politiker skall man lyssna till sin väljarkår", och det är precis vad S och C har gjort när det gäller väg 136, det är därför de inte skrivit på avsiktsförklaringen. L, M och KD verkar driva en egen agenda, där de inte lyssnar till väljarna.

Trots massor av insändare och röster om att Trafikverkets förslag är inte bara miljöförstörande och ett hot mot vatten, utan rent farligt säkerhetsmässigt, kör L, M och KD vidare utan att ta till sig vad folket tycker. Har de lyckats missa alla arga röster, eller struntar de helt enkelt i vad folket vill? Låt mig i så fall påminna om att en folkvald ska föra folkets röst, inte sin egen.

Annons

Jag ställer nu frågorna till L, M och KD: Är det god trafiksäkerhet att tvinga fotgängare och cyklister att korsa trefilig 100-väg för ta sig till en busshållplats (då dagens hållplatser har dragits in)? Kommer boende, näringsidkare, dagpendlare och turism att gynnas av wireräcken där omkörning av långsamtgående fordon är omöjlig? En i bästa fall besparing av restid på 35 sekunder kan snabbt bli en försening på flera minuter. Håll i minne att vi har tusentals transporter av och för våra duktiga bönder. Är det god trafikmiljö att förhindra utryckningsfordon och bärgningsbilar genom att sätta upp wireräcken? Är det god säkerhet att höja fartgränsen från 70/80 till 100 kilometer i timmen genom viltstråk? Det borde väl vara välbekant för alla hur många viltolyckor som sker på sträckan genom Algutsrum. Vad är poängen med att höja från 70/80 till 100 vid Algutsrum när man på norra sidan av Rälla sänker farten från 90 till 80 på sommaren? Och i verkligheten går det ändå oftast i 60–70 dagtid.

Låt mig påminna L, M och KD om att ingen (vad jag hört) har motsatt sig en förbättring av väg 136, däremot är rösterna många för bättre förslag än Trafikverkets. Alternativa förslag har visats för Trafikverket men avspisats utan förklaring. De påstår att de fått i uppdrag av Regionförbundet att bygga en 2-1-väg med 100 kilometer i timmen, men ingen där tycks veta vem som bestämt det.

Ja till:

• förbättrad befintlig korsning i Algutsrum, typ Ekerum, sätt en fartkamera intill korsningen – förbättrad befintlig korsning i Glömminge, gärna med gångtunnel.

• cykelväg som inte behöver gå intill 136:an, låt cyklister njuta av naturen, inte trafikbuller.

• behålla busshållplatser, KLT ska finnas för resenärerna.

• bygga om andra farliga korsningar på Öland, allt måste inte handla om 136:an.

Mats Fredsson, Stora Hult

Annons
Annons
Annons
Annons