Annons

"Du ska kunna lita på sjukvården”

Sjukvård
Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar på sjukvården i vår region med en personal som trots allt har gjort ett alldeles utomordentligt jobb, men priset har varit högt - de har bland annat gått på knäna med långa arbetsdagar, stress och oro.
Debatt • Publicerad 12 juni 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Det är en stor andel patienter som inte fått sin inplanerade vård och utredningar, som bedömts kunna vänta. Det arbetet har startat och kommer vara en av vårdens viktigaste uppgifter framöver.”
"Det är en stor andel patienter som inte fått sin inplanerade vård och utredningar, som bedömts kunna vänta. Det arbetet har startat och kommer vara en av vårdens viktigaste uppgifter framöver.”Foto: Lars Pehrson /SvD/TT

Nu när trycket är på väg att minska inom vården av coronapatienter är det viktigt att vår personal får den återhämtning och kompensation som krävs. Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna kommer jobba för att det sker.

I pandemins spår ser vi också ett annat problem, nämligen den vård som inte blev av på grund av nedstängningar och neddragningar som gjordes under lång tid inom olika verksamheter. Det är det vi kallar för vårdskuld eller uppskjuten vård. Det är en stor andel patienter som inte fått sin inplanerade vård och utredningar, som bedömts kunna vänta. Det arbetet har startat och kommer vara en av vårdens viktigaste uppgifter framöver. Vi är beredda att lägga de resurser och göra de förändringar som krävs för att alla ska få vård inom rimlig tid.

Jimmy Loord (KD), regionråd och vice ordförande. beredningen för hälso- och sjukvård.
Jimmy Loord (KD), regionråd och vice ordförande. beredningen för hälso- och sjukvård.Foto: Jan Stenqvist
”Resurserna till primärvården, exempelvis vårdcentraler och barn- och ungdomshälsan, behöver öka för att den verkligen ska kunna utgöra basen för regionens hälso- och sjukvård, vilket också innebär att vården kommer närmare människor.”
Jimmy Loord (KD), regionråd och vice ordförande. beredningen för hälso- och sjukvård.
Annons

Vi ser att skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper synts väldigt tydligt under det år pandemin varit påtaglig. Därför lägger vi stora satsningar på regionens folkhälsa med riktade insatser till de som behöver det mest, oavsett var i länet man bor. Även digitaliseringen som utvecklats starkt under pandemiåret måste kunna fortsätta utvecklas och användas på fler sätt inom sjukvården.

Resurserna till primärvården, exempelvis vårdcentraler och barn- och ungdomshälsan, behöver öka för att den verkligen ska kunna utgöra basen för regionens hälso- och sjukvård, vilket också innebär att vården kommer närmare människor. Vi vill införa en informations- och bemötandegaranti som gör att du som patient alltid ska få tydlig information, och det stöd du behöver i din sjukdomsprocess. Det handlar om att alltid ge alla patienter ett professionellt bemötande i alla kontakter med sjukvården.

Varannan kvinna som föder barn utan kejsarsnitt drabbas av någon form av förlossningsskada. Ibland innebär det ett långvarigt medicinskt, psykiskt och socialt lidande för kvinnan. Vi anser att vår sjukvård ska vara generös med att behandla åtgärdbara förlossningsskador, inte bara medicinskt utan även för skador av större skönhetskaraktär som ett led i ett införande av en nollvision mot förlossningsskador.

Men det viktigaste för oss är ändå en bättre folkhälsa som resulterar i färre som behöver uppsöka vården, och färre som behöver specialistvård av något slag. Folkhälsomyndigheten har efterlyst mer kraftfulla satsningar för att minska psykisk ohälsa, övervikt och fetma. Dessa problem har ökat drastiskt de senaste åren både bland barn och vuxna. Världshälsoorganisationen, WHO, talar om en fetmaepidemi som på sikt kommer resultera i att allt fler drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Om preventiva insatser sätts in tidigt för att motverka ohälsa och stärka livskvaliteten, blir det en enorm vinst för den enskilde och vården. Vi vill därför skapa bättre samverkan och fler strategiska insatser tillsammans med kommunerna, skolorna och sjukvården för att skapa en mer hälsosam livsstil, speciellt bland barn och ungdomar.

Snart kommer Region Kalmar län att besluta om en ny budget för framtiden och där hoppas vi att de styrande politikerna i S, C och L lyssnar på Moderaterna och Kristdemokraternas goda förslag för en bättre, effektivare och mer patientnära sjukvård.

Jimmy Loord (KD), regionråd och vice ordf. beredningen för hälso- och sjukvård.

Jonas Lövgren (M), regionråd och vice ordf. beredningen för hållbarhet och hälsa.

Annons
Annons
Annons
Annons