Annons

”Din riksdag är redo att sammanträda”

Coronakrisen
”En annorlunda vår har övergått i sommar och coronakrisen fortsätter.”
Debatt • Publicerad 4 juli 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Riksdagens talman Andreas Norlén: ”Jag vill också framhålla att riksdagen har fullgjort sina uppgifter under hela denna krisvår.”
Riksdagens talman Andreas Norlén: ”Jag vill också framhålla att riksdagen har fullgjort sina uppgifter under hela denna krisvår.”Foto: Jonas Ekströmer/TT

Som riksdagens talman vill jag att du ska veta att din riksdag är redo att sammanträda med kort varsel även under sommaren, om det krävs för att fatta beslut om nya krisåtgärder. Jag vill också framhålla att riksdagen har fullgjort sina uppgifter under hela denna krisvår, vilket visar att Sverige har en stabil demokrati med robusta institutioner.

Riksdagen har behandlat nio extra ändringsbudgetar med krisåtgärder. Sammantaget har ett 25-tal ärenden relaterade till pandemin behandlats, många av dem efter mycket skyndsam handläggning. Skyndsamhet innebär mindre tid att vara noggrann och bör inte användas lättvindigt, men riksdagen måste kunna agera snabbt när Sverige står inför en allvarlig kris.

Annons

De coronarelaterade frågorna har prioriterats, men riksdagen har också behandlat i princip alla ärenden som tidigare planerats in under våren. Det är viktigt, både för att ärendena i sig är betydelsefulla och för att vi därigenom visat svenska folket och omvärlden att riksdagen fungerar även under svåra förhållanden.

Genom sedvanliga frågestunder, skriftliga frågor och interpellationsdebatter har riksdagen även fortsatt att granska regeringen. Det är viktigt för att upprätthålla maktbalansen mellan regering och riksdag och granskningen bör pågå kontinuerligt, inte minst under ett utdraget krisförlopp som detta.

Innehållet i riksdagsarbetet är alltså detsamma, men arbetsformerna i kammaren och utskotten har anpassats. Samtliga 349 ledamöter har hela tiden varit i tjänst, men många har i stor utsträckning arbetat hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därmed har vi också säkerställt att inte alla ledamöter riskerar att smittas samtidigt.

Riksdagen höll nyligen en minnestund i kammaren för att hedra dem som hittills drabbats av pandemin. Ingen vet när krisen är över och vi måste alla fortsätta att hålla avstånd och inte utsätta andra för risker och obehag genom att trängas på stränder och serveringar. Din riksdag kommer att fortsätta fullgöra sina uppgifter å dina och alla andra svenskars vägnar, oavsett hur långdragen krisen blir. Det kan du lita på.

Andreas Norlén, Riksdagens talman

Annons
Annons
Annons
Annons