1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Det ska löna sig att vara föregångare

Fossilfritt
”När de som vill gå före och påskynda en klimatomställning har svårt att utveckla sina affärsmodeller och i ställer riskerar att behöva gå tillbaka att köra mer på fossilt igen så finns det allvarliga risker att omställningen tappar fart.”
Omställningen från fossilbränsle till fossilfria alternativ måste snabbas på, inte minst vad gäller buss- och lastbilstrafiken. I en ny studie konstateras att andelen biobränslen i tunga fordon inte har fortsatt att öka.
Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Efter flera års minskning ökade förra året koldioxidutsläppen från vägtrafiken med 0,5 procent. I statistiken som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket kan man se att huvudorsaken är en ökande lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka.

Samtidigt samlas nu över 200 kommuner, åkerier och andra företag i Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målet att ha fossilbränslefria transporter senast 2030. Det ger inspiration till andra att följa efter och hopp om att vända utvecklingen inom transportsektorn.

Anders Roth, samordnare Klimat2030, IVL Svenska Miljöinstitutet.
Foto: Jonas Tobin
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
quote
Under hotet om böter prioriterar bränslebolagen låginblandning med bland annat HVO för att klara reduktionsplikten i stället för att sälja ren HVO 100.
quote
Anders Roth, samordnare Klimat2030, IVL Svenska Miljöinstitutet

Men utmanarföretagen verkar nu möta svårigheter, då användningen av den förnybara biodieseln HVO 100 har minskat avsevärt sedan 2018. Det är ett resultat av reduktionsplikten som infördes vid halvårsskiftet och där bränslebolagen måste minska klimatpåverkan från all drivmedelsanvändningen genom inblandning av biodrivmedel. Under hotet om böter prioriterar bränslebolagen låginblandning med bland annat HVO för att klara reduktionsplikten i stället för att sälja ren HVO 100.

Det spelar ingen roll för den sammantagna klimateffekten om HVO används i låginblandning eller höginblandning men det är ett bakslag för de åkerier, transportköpare och bussbolag och andra som kunnat använda skattebefriad HVO100. När de som vill gå före och påskynda en klimatomställning har svårt att utveckla sina affärsmodeller och i ställer riskerar att behöva gå tillbaka att köra mer på fossilt igen så finns det allvarliga risker att omställningen tappar fart.

Men även om flera fossilfria alternativ finns att tillgå, som etanol, biogas och el, måste det bli enklare för företag som vill gå före, riskerna måste minska och incitamenten stärkas. Vi vill därför att regeringen:

# Snabbt skaffar sig klarhet från EU-kommissionen om att skatteundantaget för 100 procents förnybara drivmedel förlängs minst i tre år till efter 2020.

# Föreslår hur de 100 procent fossilfria bränslena på lång sikt ska förhålla sig till reduktionsplikten.

# Ger direktiv till statliga myndigheter att bara upphandla 100 procent förnybara drivmedel.

# Utreder miljödifferentierad avståndsbaserad ekoskatt för lastbilar (vilket nu görs i till exempel Norge och Holland) så att ny tekniska transportlösningar stimuleras.

# Beslutar om en utvecklad reduktionsplikt som innebär att man minst har cirka 50 procents reduktion till 2030.

Reduktionsplikten är ett av klimatpolitikens allra viktigaste instrument men det är också en viktig princip att de företag som går först och tar risk i en samhällsomställning inte missgynnas utan får uppleva att föregångsstrategin är ett vinnande vägval. Därför är det nödvändigt att regeringen nu ger tydliga spelregler för både de som konsumerar och producerar 100 procent förnybara drivmedel.

Anders Roth, samordnare Klimat2030, IVL Svenska Miljöinstitutet

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Läs mer

Hultsfred

Lennart Beijer har författat en saga – drömmer om en bättre värld

Vänsterpolitikern ger ut en pamflett om hur världen skulle kunna förändras.

Nybro

Nya förhandlingar om hyran efter sommaren

Nybro Bostad och Hyresgästföreningen sätter sig i samtal efter räknefel

Kalmar

Årets skörd – mer betydelsefull än någonsin

”Bristen på regn gör att skörden förmodligen blir mindre.”

Nybro

Nybro: Minderårig misstänkt för grov stöld – stal plånbok

På söndagen beordrades flera polispatruller till Stora Nygatan.

Sport

Amanda Eriksson hoppade hem första segern i svår klass

”Har haft Hard Rock i 1,5 år och han har klättrat uppåt i klasserna på kort tid.”

Tvingas välja bort annan mat

Bregottsatsning äter upp skolans matbudget

En halv miljon kronor skulle kunna sparas om Bregott valdes bort.