Annons

”Det gäller att ha fokus på rätt saker”

Slutreplik i debatt om vindkraft, tidigare inlägg 16, 21 och 22 februari.
Att ta upp mikroplastutsläppen från vindkraftverk är absolut relevant, och vi delar Urban Eliassons uppfattning om att problemet bör hanteras inom ramen för energidebatten.
Debatt • Publicerad 28 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är viktigt att ha en helhetsbild av påverkan på miljön när vi diskuterar olika energikällor.”
”Det är viktigt att ha en helhetsbild av påverkan på miljön när vi diskuterar olika energikällor.”Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Det är viktigt att ha en helhetsbild av påverkan på miljön när vi diskuterar olika energikällor. Även om mikroplastutsläppen från vindkraftverk kanske är små i jämförelse med andra källor, påverkar de ändå det marina livet och kräver vår uppmärksamhet.

När det gäller långsiktighet i energipolitiken, är det nödvändigt att vara konsekvent. Det är bekymrande när partier, som Centerpartiet, står bakom beslut som det av nedstängningen av Ringhals 1 och 2. Dessa handlingar kastar en skugga över påståendet om att tänka långsiktigt och hållbart. Det är viktigt att politiken speglar de uttalade målen och inte motverkar dem genom kortsiktiga beslut.

Annons

Ungsvenskarna och Sverigedemokraterna betonar vikten av långsiktiga beslut när det gäller att bygga nya kraftverk. Det är glädjande att se att Tidöpartierna har anammat en hållbarare inställning genom att ändra målet från 100 procent förnybar kraftproduktion till 100 procent fossilfri kraftproduktion till 2040. Det är ett steg i rätt riktning och visar på en ansvarsfull inställning till framtiden.

Samtidigt uppmanar vi alla politiska partier att följa detta exempel och engagera sig i en konstruktiv dialog för att utveckla en energipolitik som är både hållbar och realistisk. Vi behöver en övergripande strategi som tar hänsyn till olika aspekter, inklusive miljöpåverkan, för att säkra en energiförsörjning som gynnar både samhället och planeten. Låt oss tillsammans sträva mot en grönare och mer hållbar framtid.

Anton Liljegren Johansson, kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar län

Cassandra Edelsvärd, vice kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar län

Mathis Reinholz, ledamot i arbetsgruppen Ungsvenskarna Kalmar län

Linus Andersson, lokal kontaktperson Ungsvenskarna Öland

Annons
Annons
Annons
Annons