Annons

Det behövs ett nationellt vaccinationsprogram för äldre

I dag finns inget nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige. Med pandemin har vikten av vacciner hamnat i fokus på ett sätt som saknar motstycke. Trots detta har Sverige låg täckningsgrad för vaccinationer på drygt 50 procent för personer 65 år och äldre, jämfört med WHO:s målsättning på 75 procent.
Debatt • Publicerad 2 juli 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SKPF Pensionärerna kräver nationellt vaccinationsprogram för äldre.
SKPF Pensionärerna kräver nationellt vaccinationsprogram för äldre.Foto: Jessica Gow

Mycket är positivt i Sverige när det gäller vaccination. Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt. Sverige har en av de högsta täckningsgraderna i världen när det gäller barn. Nu är det dags att förbättra vaccinationstäckningen för andra grupper.

Sedan 2016 finns ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Ingenting har hänt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccin kostnadsfritt och oberoende av region. På så sätt blir sjukvården mer jämlik.

Annons

Vi föreslår ett liknande allmänt nationellt vaccinationsprogram för äldre mot pneumokocker, influensa och bältros. Det minskar smittspridning och är samhällsekonomiskt effektivt. Frånvaron av infektioner minskar användningen av antibiotika – att minska antibiotikaresistensen är en prioriterad fråga för alla.

Flera skäl talar för allmän vaccinering av äldre. Till exempel när en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

I Danmark finns sedan ett år ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre, där reformen underlättat arbetsbördan i sjukvården under pandemin.

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammet. En hög vaccinationstäckning innebär ökat skydd för hela befolkningen, vilket frigör resurser inom vården.

SKPF föreslår att allmänna samlingslokaler används på landsbygden för vaccination, så äldre slipper resa långa sträckor. Det ska vara lätt att ta sig till vaccinationsplatsen.

Alla oavsett digital kunskap eller bank-id ska känna trygghet, kunna boka vaccinationstid och tala med en människa i vården. Vårdcentralerna och 1177 Vårdguiden ska vara lättillgängliga och ha bemannad service.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Siv Eriksson, distriktsordförande SKPF Pensionärerna Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons