Annons

”Det är ute med Sverige”

Rikspolitik
I min profession arbetar jag med att hjälpa företag på landsbygden att hålla koll på de författningar som styr dess verksamhet. Huvudsyftet är att samla och göra det enklare att hitta lagstiftning som berör företagets verksamhet.
Debatt • Publicerad 26 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”EU främjar livsmedelsproduktion och med stöd till livsmedelsproduktion hålls produktionsytor öppna.”
”EU främjar livsmedelsproduktion och med stöd till livsmedelsproduktion hålls produktionsytor öppna.”Foto: Carl Johan Engvall

Supportsamtal inleds inte allt för sällan med att det är ”Ute med Sverige”, hur många lagar och regler som helst. Hur kan vi gemensamt arbeta för regelförenkling men ändå behålla produktionskraft och en produktion som värnar miljön?

Förenklingar som uppkommit under pandemin

Annons

Coronapandemin gjorde att det uppstod nya rutiner och samverkansformer mellan enskilda näringsidkare och kommun och andra myndigheter. Om det krävs ny lagstiftning för detta så ställer sig Centerpartiet positivt till en sådan översyn.

Tillsynsavgifter

En avgift ska motsvaras av en motprestation, en tillsynsavgift ska betalas när den är genomförd. Efterhandsbetalning av tillsynsavgifter bör göras till regel och införas av alla myndigheter i Sverige.

Upphandlingslagstiftningen är uppdaterad

Sverige har en miljö- och djurskyddslagstiftning som ställer långtgående krav på svenska bönder med djuruppfödning att djuren ska behandlas väl. Upphandlingslagstiftningen är uppdaterad och upphandlande myndighet ska ställa krav på att svensk djurskyddslag.

Arealstöd till stöd för vattenhållande åtgärder

I och med EU-inträdet förändrades svensk jordbrukspolitik. EU främjar livsmedelsproduktion och med stöd till livsmedelsproduktion hålls produktionsytor öppna. De som varit hungriga vet att utan livsmedel kommer hungern att bestå. Kanske är det dags att arealstöd även ska omfatta vattenhållande åtgärder? Att behålla vatten i odlingslandskapet och minska belastningen på Östersjön och andra vatten.

Nej, det är inte ute med Sverige!

Sverige är ett välmående land. Men, vi behöver få tillbaka respekten för mat och hur och var den produceras. Mat och andra livsmedel är inte oändliga, det vet de som varit hungriga och deras berättelser om två världskrig och ett eländigt 30-tal. Vi behöver driva en politik som tillsammans med marknadsekonomi göra det möjligt för medborgare att välja mat och livsmedel som är hållbar för miljö och bibehållen produktion i kristider.

Per-Olov Johansson, Centerpartiet Mörbylånga

Annons
Annons
Annons
Annons