Annons

"Det är dags för en ny ”husläkarreform”

Sjukvård
”Ett av de vanligaste klagomålen inom sjukvården handlar om brist på kontinuitet, exempelvis att man får träffa olika läkare vid varje besök på sin hälsocentral. ”
Debatt • Publicerad 11 juni 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Liberalerna vill att Hemsjukhuset enligt Borgholmsmodellen ska införas i hela länet.”
"Liberalerna vill att Hemsjukhuset enligt Borgholmsmodellen ska införas i hela länet.”Foto: Mats Holmertz

Hälsocentralerna är basen i hälso- och sjukvården, det som på sjukvårdssvenska kallas för primärvård. Liberalerna har alltid prioriterat primärvården och arbetat för att utveckla den. Vi (dåvarande Folkpartiet) införde husläkarreformen på 1990-talet. Den innebar att varje patient skulle få välja en fast namngiven läkare på en vård- eller hälsocentral.

Husläkarreformen nedmonterades dessvärre av efterföljande regeringar. Vi liberalerna har hela tiden hävdat att detta var ett stort misstag och utvecklingen har gett oss rätt. Svensk sjukvård håller nämligen mycket god kvalité men har två stora problem: kontinuitet och väntetider. För att komma till rätta med dessa krävs liberala reformer och mer resurser till hälsocentralerna. Det är helt enkelt dags för en ny ”husläkarreform”.

Annons

Liberalerna vill att Hemsjukhuset enligt Borgholmsmodellen ska införas i hela länet. Alla patienter ska ha rätt till en fast läkare. Modellen innebär tät samverkan mellan kommunernas hemsjukvård, hälsocentralerna, ambulanssjukvården och den kommunala hemtjänsten samt att varje läkare får ansvar för färre antal listade patienter. Vi vill sätta ett tak på max 1 000 patienter per läkare.

På det sättet ökar kontinuiteten eftersom patienten slipper träffa olika läkare vid varje besök. Läkarnas patientkännedom ökar vilket gör besöken effektivare när patienten slipper svara på samma frågor om och om igen. Väntetiderna minskar när fler läkare – vilket kommer krävas – finns på hälsocentralerna.

Modellen innebär också att man möjliggör fler hembesök av läkare och/eller sjuksköterska. Detta har visat sig leda till färre akuta inläggningar på sjukhus vilket ökar tryggheten för patienterna. Dessutom avlastas akutmottagningen vilket kapar väntetiderna även där.

Alla partier säger sig omfamna och vilja utveckla ”den nära vården”. Liberalerna välkomnar att husläkarreformen på detta sätt gjort en comeback, om än under ett annat namn. Oavsett vad man kallar modellen så är Liberalernas ambition att alla invånare ska en fast läkare på sin hälsocentral, och att varje läkare ska ansvara för max 1000 patienter. Rätt utfört innebär detta minskat lidande, en effektivare sjukvård, nöjdare patienter och mindre stress för sjukvårdens medarbetare.

Johanna Wyckman, regionråd Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons