Annons

"Den svenska skolan måste tas på allvar”

Skolpolitik
Under valrörelsen var skolan en omdebatterad fråga. Det är mycket som är problem med den svenska skolan men istället för att lägga fokus på de bristande resultaten valde man från vänsterhåll istället att lägga fokuset på friskolors vara eller icke vara.
Debatt • Publicerad 5 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Om staten istället skulle vara huvudman för skolan så skulle varje skola få bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsplats och en plats för utbildning.”
"Om staten istället skulle vara huvudman för skolan så skulle varje skola få bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsplats och en plats för utbildning.”Foto: Alexander Olivera/TT

En utgångspunkt som är att börja i fel ände då det bara är bara ett litet problem i förhållande till de bristande resultaten och den akuta lärarbristen.

Problemen med skolan började redan när man drev igenom kommunaliseringen av den svenska skolan. Bekymret var att kommunerna nu skulle fördela resurserna istället för staten. Ett uppdrag som de flesta kommuner misslyckats med då man lagt mycket av dessa pengar på allt annat än skolan. Istället för att varje elev får samma elevpeng kan det nu istället skilja väldigt mycket på hur stor skolpengen är mellan en skola i exempelvis en storstadsförort och en på landsbygden.

Annons

Kvalitén på den svenska skolan ska inte dikteras av var du bor, utan ska vara jämlik över hela landet. Om man har en jämlik skola över hela landet kommer det också finnas förutsättningar för att i de utanförskapsområden som uppkommit under senaste årens vanstyre minska skillnaderna i kunskapsnivå. Något som långsiktigt kan ge förutsättningar till att fler och fler får en bra utbildning snarare än att bli kriminella.

Lärarbristen är också ett stort problem inom den svenska skolan, något jag inte minst själv som elev märker av. När man pratar med skolelever från andra kommuner märker man hur stor skillnad det kan vara i lärartäthet. Detta för att olika kommuner är mer eller mindre attraktiva att jobba i som lärare, men även beroende av att lön och arbetstider kan skilja mellan dem.

Om staten istället skulle vara huvudman för skolan så skulle varje skola få bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsplats och en plats för utbildning. Det skulle ge starkare incitament för att utbilda sig till lärare och arbeta som det i Sverige. Vi skulle på så sätt inte bara öka lärartätheten utan också öka kvalitén på varje lärare då en större andel är legitimerade lärare.

Det borde vara rätt uppenbart att den svenska skolan behöver tas på större allvar. Där ett stort steg i en riktning att säkerställa en mer jämn fördelning av resurser vore att förstatliga den svenska skolan. Det skulle leda till att man kommer kunna få en mer jämlik skola över hela landet. För i vårt Sverige ska det inte spela någon roll om du går i en skola i Östersund, Stockholm eller Högsby - alla förtjänar rätten till en bra utbildning!

Anton Liljegren Johansson, Ungsvenskarna Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons