Annons

"Den akademiska friheten är hotad”

Slutreplik i debatt rörande akademisk frihet, tidigare inlägg publicerade 26 mars och 7 april.
Vi kan nu lägga ytterligare ett partis ledamöter på listan bland de som behöver en kurs i akademisk frihet.
Debatt • Publicerad 16 april 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Genom att tydligt formulera den akademiska friheten i högskolelagen stärks försvaret mot de krafterna som vill styra och förbjuda viss forskning.”
"Genom att tydligt formulera den akademiska friheten i högskolelagen stärks försvaret mot de krafterna som vill styra och förbjuda viss forskning.”Foto: Berit Roald

Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens utbildningsutskott menar i sin replik att det är deras parti som vurmar för den akademiska friheten allra mest och att de ”tjatat sig muntorra” om jämställdhet. Inget skulle göra oss gladare om det vore så. Tyvärr är det enda vi hör Sverigedemokraterna tjata om är att Jämställdhetsmyndigheten bör läggas ned och att stöd till specifika forskningsområden bör avskaffas.

Sverigedemokraterna skriver att de är oroliga över att regeringens förslag om att stärka den akademiska friheten kan komma att misstolkas och istället användas för att kväsa åsikter. Det vi gör är att tydligt formulera i högskolelagen att akademisk frihet ska gälla högskolans hela verksamhet vilket inkluderar forskning och utbildning.

Annons

Den värdegrund som beskrivs som bakgrund är inte något nytt i lagförslaget utan en beskrivning av de regler som gäller redan idag. Värdegrunden utgår från regeringsformen och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Genom att tydligt formulera den akademiska friheten i högskolelagen stärks försvaret mot de krafterna som vill styra och förbjuda viss forskning.

Sverigedemokraterna försöker ge sken av att regeringens förslag om en friare akademisk forskning skulle handla om att vi vill styra innehållet. Det är inte sant. Vad som dock är sant är att Sverigedemokraterna är det enda parti som öppet kritiserar hela forskningsfält.

Robert Stenkvist, Sverigedemokraternas forskningspolitiska talesperson, har i intervjuer varit kritisk mot Vetenskapsrådet och menat att de drivs av ”trender”, att forskare får forskningsanslag bara för att bekräfta deras egna uppfattningar och ”att någonstans behöver politikerna gå in”. Samtidigt har hans partikollegor i riksdagen motionerat om att genusvetenskapen inte ska få ta del att statliga forskningsmedel. Man kan ana vilken politik som skulle bli följden om de fick bestämma.

Det råder ingen tvekan om att den akademiska friheten och skyddet gentemot forskare som utsätts för hot på grund av deras forskning måste stärkas. Både nu och för framtiden. Därför hoppas vi att riksdagen kommer rösta för regeringens förslag att stärka den akademiska friheten den 21 april.

Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning

Gunilla Svantorp, utbildningsutskottets ordförande

Tomas Kronståhl, ledamot i utbildningsutskottet från Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons