Annons

DEBATT: ”Skapa förutsättningar för kvinnor att driva företag”

Trots att Sverige är ett jämställt land tillhör vi bland de sämsta länderna i EU när det kommer till andelen kvinnor som driver företag. Utvecklingen går framåt, men alldeles för långsamt.
Debatt • Publicerad 15 juli 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Fortfarande är det bara en fjärdedel av alla företag som drivs av kvinnor. Allt företagande bygger på kraften, energin och entusiasmen hos människorna som driver företagen och samhällets främsta uppgift i sammanhanget är att stödja och underlätta för företagande. För att få ett samhälle där alla har samma möjligheter, behöver fler kvinnor motiveras till att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Det kommer leda till ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och utjämna de stora skillnaderna i livsinkomst, som idag finns mellan kvinnor och män. Ju fler kvinnor som driver företag, desto större blir även rekryteringsbasen till bolagsstyrelser och företagsledningar.

Det är vanligast att starta företag i en bransch man redan är verksam och därför behöver företagande i kvinnodominerade branscher stimuleras. Politiska signaler påverkar utvecklingen och det är därför viktigt att politiska partier släpper pigdebatten och börjar se kvinnors företagande som något positivt för tillväxten och samhällsutvecklingen. Tyvärr hotas många kvinnodrivna företag idag genom att det finns politiska fördomar mot företag inom till exempel vård, omsorg och hushållsnära tjänster. Den utveckling som tog fart när RUT-avdraget kom, bromsades in samtidigt som debatten om att det är fult att tjäna pengar i kvinnodominerade branscher tog vid.

Annons

Det finns skillnader i kvinnor och mäns drivkrafter. Kvinnors drivkraft till att starta företag är ofta känslan av frihet och självständighet. Friheten försvinner så fort hon anställer den första personen. Det gör att kvinnor ofta driver företag i mindre skala med få eller inga anställda, och låter företaget växa organiskt. För att kvinnors företag ska växa och utvecklas behöver finansieringen styras till branscher där det finns många kvinnor, samtidigt som kvinnor behöver uppmuntras till att ta steget in i branscher som traditionellt varit starka på att dra in kapital.

Det finns flera framgångsrika kvinnor som startat företag, men vi inspireras bäst av de förebilder som är nära. Vi behöver redan i skolan arbeta aktivt för att lyfta fram förebilder, arbeta aktivt med ung företagsamhet och uppmuntra till att göra utbildningsval som bryter mot normen.

Det finns fortfarande en stor potential bland kvinnor som driver företag. När fler företag startas, skapas fler arbetstillfällen, fler affärsidéer kommer fram och affärsmodeller utvecklas. Det är en potential som är för viktig för att gå förlorad, så låt oss därför skapa bättre förutsättningar för kvinnors företagande, som bidrar till att främja ekonomisk jämställdhet.

Anna Östborg (C), Region- och riksdagskandidat

Stihna Johansson Evertsson (C), Riksdagskandidat

Karin Helmersson (C), Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons