Annons

DEBATT: ”Politiskt arbete är en ständigt pågående process”

Söndagen den 11 september är det val och Centerpartiet i Nybro söker förtroendet att få fortsätta styra kommunen den kommande mandatperioden.
Debatt • Publicerad 8 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi är stolta över vår kommun. När andra svartmålar och fastnar i problembilden vill vi lyfta fram möjligheter, hopp och framtidstro. I Nybro finns engagerade människor, välfungerande välfärd, ett aktivt föreningsliv, ett starkt näringsliv och eldsjälar som bidrar till utveckling.

Christina Davidson (C), kommunalråd Nybro.
Christina Davidson (C), kommunalråd Nybro.Foto: Mats Holmertz

I åtta år har vi haft positionen som det ledande partiet i kommunen med flera ordförandeposter. Det är ett tungt ansvar som kräver såväl visioner som ansvarstagande, eller gas och broms om man så vill. Det finns många behov och politikens roll är att prioritera och ibland fattas tuffa beslut som drabbar både verksamheter och individer. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla beslut som tas är för att göra Nybro kommun till en bättre plats att bo, leva och verka i.

Annons

De senaste åtta åren har vi bland annat bidragit till:

• Utbyggd fiber och bostadsbyggande i hela kommunen.

• Nya förskolor och nybyggnation av Västerängsskolan.

• Nya platser på särskilda boenden.

• Ny ridanläggning i Rismåla.

• Färdigställande av utegym i Orrefors, Alsterbro och Örsjö

• Satsningar i Svartbäcksmåla, upprustning av vandringsleder samt utbyggnad av gång- och cykelbanor.

• Avsatt medel till landsbygdsfond för lokal utveckling.

• Mer närodlade livsmedel i våra verksamheter.

• Förbättrat näringslivsklimatet.

Annons

Politiskt arbete är en ständigt pågående process och vi är medvetna om att det finns områden där Nybro kommun har möjlighet till fortsatt utveckling. Vi vet att den upplevda otryggheten finns bland våra invånare. Vi vet också att det precis som i andra kommuner förekommer brott, våld och misshandel. Detta är absolut inget vi sopar under mattan utan tar på största allvar. Tillsammans med väktare, polis och kommun så görs mycket för att öka den upplevda tryggheten i vår kommun. Nyligen presenterade Centerpartiet en särskild lokalpolismiljard över den kommande mandatperioden för att kunna återöppna stängda polisstationer och stärka polisnärvaron i hela landet.

Till skillnad från några andra politiska partier som svartmålar, fastnar i problembilden och hänger ut vår kommun som att det bara är elände, så tror vi på vår kommun. Vi vill få möjligheten att arbeta vidare med bland annat följande frågor kommande mandatperiod:

• Trygghetsvandringar tillsammans med polis, fastighetsägare, näringsliv.

• Ökad trygghet genom samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och civilsamhället.

• Ökad måluppfyllelse i skolan.

• Rätt till fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

• Förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

• Ökat samarbete mellan skola och näringsliv.

• Näringslivsklimatet.

Centerpartiet i Nybro har erfarenhet av att styra kommunen på ett ansvarfullt sätt och söker därför förtroendet för att fortsätta utvecklingen framåt även under nästa mandatperiod.

Annons

För Centerpartiet i Nybro:

Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande

Henric Gustavsson, ledamot kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons