Annons

DEBATT: ”Jag fasar för den underhållsskuld som skulle finnas då”

Den kommunala beskattningsrätten och det kommunala självstyret innebär ett stort ansvar samtidigt som kommunen är skyldig att tillhandahålla service och infrastruktur på en hög nivå. Vi skulle kunna kalla det för ett samhällskontrakt där jag som individ betalar skatt för att kommunen ska tillhandahålla dessa tjänster. Vad som skall göras och finnas är reglerat i kommunallagen och i andra lagar som t ex socialtjänstlagen, skollagen, med flera.
Debatt • Publicerad 13 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I Emmaboda kommun har den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte underhållit infrastrukturen utan skjutit denna på framtiden och endast genomfört reparationer av uppstådda skador”, skriver debattören.
”I Emmaboda kommun har den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte underhållit infrastrukturen utan skjutit denna på framtiden och endast genomfört reparationer av uppstådda skador”, skriver debattören.Foto: Per Jakobsson

Normalt tänker vi inte på att kommunen även har ett ansvar att utveckla, underhålla och anpassa infrastruktur som till exempel vatten- och avloppsnät, vägar, kommunala byggnader, med mera. Utöver det har många kommuner också, genom kommunala bolag egna bostäder vilket kan sägas vara kommuninvånarnas gemensamma egendom.

I Emmaboda kommun har den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte underhållit infrastrukturen utan skjutit denna på framtiden och endast genomfört reparationer av uppstådda skador. Underlåtenheten att underhålla vatten och avloppsnätet under många år har lett till att stora investeringar måste göras nu, till mycket höga kostnader. Detta drabbar alla med kommunalt vatten och avlopp. Nu senast tvingades avgiften att höjas med 19 procent på grund av tidigare brist på underhåll. Ytterligare höjningar tillkommer. Dessa höjningar drabbar oss alla och även näringslivet vilket kan innebära att Emmaboda kommun blir mindre attraktiv som etableringsort.

Annons

Beträffande Emmaboda Bostads AB (EBA) så bestämde den socialdemokratiska majoriteten att under 00-talet inte att höja hyran under flera år. Med en utebliven ränta på ränta effekt har det lett till att EBA ekonomi försvagats på ett sådant sätt att överskottet inte räcker till att underhålla bostäderna i den takt som krävs. Detta leder till att nödvändigt underhåll skjuts på framtiden och underhållskostnaderna ökar ytterligare, en ond cirkel har uppstått. Dessutom har byggprisindex under senare tid legat strax under 10 procent – en fördyring av underhållet. Detta gäller i princip all kommunal infrastruktur.

Utan underhåll finns inget annat alternativ än att riva så underhållsskulden måste adresseras och göras något åt. Med nuvarande skatteunderlag kan detta inte genomföras utan kommunen måste låna pengar för att klara av att bygga bort skuldberget. För att kommunen ska få låna pengar behöver de en sund ekonomi – samma gäller för oss invånare – en dålig ekonomi medför att låneutrymmet är lågt. Därför måste den kommunala ekonomin ge ett överskott om minst 2 procent gärna mer. Under de senaste fyra åren har ekonomin successivt förbättrats och nu uppnås målet till skillnad från när Socialdemokraterna styrde i majoritet.

Socialdemokraterna valde, att i stället för att underhålla infrastruktur och bostäder satsade man på verksamheter som ligger utanför det kommunala ansvaret till höga kostnader. Trots frågor i fullmäktige har ingen riktig förklaring från Socialdemokraterna framkommit hur detta kunde ske.

Med nuvarande prognoser för hur den kommunala ekonomin kommer att utveckla sig framöver är det omöjligt att låta ansvarslösa och slösaktiga Socialdemokrater sitta i majoritet kommande mandatperiod. Jag fasar för den underhållsskuld som skulle finnas då.

Günter Villman (M)

Annons
Annons
Annons
Annons