Annons

DEBATT: ”Gör upp med ålderismen på arbetsmarknaden”

Äldre som grupp har blivit allt friskare. Trots det fortsätter vi att med lagar, regler, ekonomi och starka normer trycka ut seniorer från arbetsmarknaden – samtidigt som vi har stor kompetensbrist! Inte minst i Region Kalmar län är man njugg med att tillåta personer jobba kvar när de ”nått strecket”.
Debatt • Publicerad 13 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är oacceptabelt när vi har så stor brist på välutbildad personal. Det är ett alltför snävt synsätt, präglat av ålderism, som innebär ett slöseri med mänskliga resurser. Så kan vi inte fortsätta.

Därför föreslår Kristdemokraterna omfattande reformer som stärker rätten att jobba längre, under mer flexibla villkor, samtidigt som vi underlättar för arbetsgivare att anställa äldre.

Annons

Utöka rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden kraftigt: först från 69 till 72 år och i ett andra steg, efter en utvärdering, till 75 år. Då tar vi bättre tillvara äldres kompetens och utmanar föreställningen om när man ”ska” gå i pension.

Öka flexibiliteten och möjligheten att succesivt övergå i pension genom rätt för arbetstagare och arbetsgivare att välja en lägre tjänstgöringsgrad ned till 50 procent för 69+. Idag upplever många ett alltför abrupt slut på yrkeslivet – därför behöver vi underlätta att trappa ned i steg.

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)Foto: Oscar Olsson

Inför helt borttagen arbetsgivaravgift från 69 års ålder. Att minska kostnader för äldre, samtidigt med regelförändringar som gynnar möjligheterna för äldre att jobba, underlättar för arbetsgivare.

Stärk jobbskatteavdraget för 69+ med upp till 925 kronor i månaden. I kombination med större möjligheter att arbeta kommer då fler seniorer i bristyrken som lärare, ingenjör, sjuksköterska, polisutredare eller barnmorska att fortsätta arbeta.

Ändra reglerna så att alla tjänstepensionsavtal kan pausas. Idag är det i många fall inte möjligt när man väl börjat ta ut sin tjänstepension. Det försvårar flexibilitet och att gå tillbaka till yrkeslivet.

För den som inte kan eller vill arbeta längre – där hälsan kanske inte tillåter efter ett långt och slitsamt yrkesliv – ska det självklart fortsatt finnas möjlighet att gå i en trygg pension. Men för att göra utträdet ur arbetslivet mer flexibelt och ett personligt val grundat på den egna livssituationen behövs ett nytt synsätt som möjliggör för den som vill och kan att jobba längre.

Chatrine Pålsson Ahlgren, ålderspresident i Region Kalmar län (KD)

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk och äldrepolitisk talesperson (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons