Annons

Dålig arbetsmiljö ett stort problem

Arbetsmiljö
”De tar gärna stort ansvar, men lyfter att jobbet kompliceras av otydliga mål och direktiv. Det är svårt att få gehör för verksamheternas behov och de behöver mer stöd från sina egna chefer. Många saknar kompetenspåfyllning.”
Publicerad 1 november 2018
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stress är ett stort arbetsmiljöproblem för många chefer inom offentlig sektor, även i Kalmar län. Dagens debattörer lyfter problemet och efterlyser åtgärder.
Stress är ett stort arbetsmiljöproblem för många chefer inom offentlig sektor, även i Kalmar län. Dagens debattörer lyfter problemet och efterlyser åtgärder.Foto: Henrik Montgomery/TT

Sveriges chefsorganisation Ledarna har varit i Kalmar och lyssnat till sina medlemmar i offentlig sektor. De vill jobba kvar, men efterlyser bättre förutsättningar för sitt ledarskap. Likalydande budskap förmedlades i en enkät bland offentliganställda Ledarna-medlemmar i hela landet.

Att jobba i offentlig sektor är att bära ett oerhört viktigt samhällsuppdrag. Ledarna är den största, fackliga organisationen för chefer i kommun och landsting. Våra medlemmar vet vad som krävs inom denna sektor och vad de säger och bör tas på största allvar.

Annons

Inom offentlig sektor i Kalmar, liksom i de flesta andra offentliga verksamheter i landet, finns stora utmaningar. Våra medlemmar i Kalmar upplever att den främsta utmaningen är att det saknas en arbetsmiljö som gör att cheferna blir hållbara och trygga i sina roller.

En stor forskningsstudie gjord vid Stockholms universitet som presenterades förra hösten visade att stressen och kraven på chefer ökar, samtidigt som resurserna minskar. Glädjande nog säger ändå nio av tio chefer i en enkät bland Ledarnas medlemmar i offentlig sektor att de vill jobba kvar.

Andreas Miller, ordförande Ledarna.
Andreas Miller, ordförande Ledarna.Foto: Ledarna
”Ledarnas medlemmar i Kalmar upplever att den främsta utmaningen är att det saknas en arbetsmiljö som gör att cheferna blir hållbara och trygga i sina roller.”
”Andreas Miller, ordförande Ledarna”

Majoriteten av cheferna i enkäten kan tänka sig att rekommendera andra att jobba för det offentliga. Samtidigt skickar de tydliga signaler om behoven av förändring. Detta för att göra arbetet som chef i offentlig sektor såväl hållbart som attraktivt. De tar gärna stort ansvar, men lyfter att jobbet kompliceras av otydliga mål och direktiv. Det är svårt att få gehör för verksamheternas behov och de behöver mer stöd från sina egna chefer. Många saknar kompetenspåfyllning.

Vi vet också via medlemmarna att tung administration belastar många verksamheter. Chefernas uppdrag som blir allt mer komplext och ledarskapet behöver uppvärderas. Chefer behöver också ha ett tydligt uppdrag, med tid till att lyssna, lära och därtill föra en dialog med den egna chefen. Vi ser alltså stora behov av förändring på framförallt följande tre punkter inom offentlig sektor:

# Färre medarbetare

# Minskade krav på dokumentation

# Bättre stöd från den egna chefen

Uppnås detta skulle offentliga chefer i Kalmar län få en bättre arbetsmiljö!

Sveriges Kommuner och Landsting anger själva att det kan komma att behövas över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2023. För att få de bästa medarbetarna och kunna rekrytera framtidens ledare behöver offentlig sektor ha de bästa cheferna. Att tillhandahålla rätt förutsättningar för den offentliga sektorns chefer är en förutsättning för en fortsatt välfärd i världsklass. I rapporten Att leda mot framtiden redovisades att drygt 26 procent av Kalmar läns chefer var över 55 år. Vilka vill ta över efter dem om chefssituationen inte förändras?

Andreas Miller, ordförande Ledarna

Annons
Annons
Annons
Annons